Centrálny register zmlúv

Stredná odborná škola, Gottwaldova 70/43, Želovce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Január 2023
Zmluva č. 1/2023 N o nájme nebytových priestorov
1/2023 N
0,00 € Stredná odborná škola, Gottwaldova 70/43, Želovce OFK Želovce
29. December 2022
Kolektívna zmluva na obdobie 1.1.2023 - 31.8.2024
KZ2023/2024
0,00 € ZO OZ pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri SOŠ a OUI Želovce Stredná odborná škola, Gottwaldova 70/43, Želovce
29. December 2022
Čiastková zmluva o združenej dodávke zemného plynu
6303023673
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Stredná odborná škola, Gottwaldova 70/43, Želovce
29. December 2022
Čiastková zmluva o združenej dodávke elektriny
1432/2022
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Stredná odborná škola, Gottwaldova 70/43, Želovce
6. December 2022
Zmluva č. 6/2022 N o nájme nebytových priestorov
6/2022 N
0,00 € Stredná odborná škola, Gottwaldova 70/43, Želovce Telovýchovná jednota Družstevník Sklabiná
6. December 2022
Zmluva č. 7/2022 N o nájme nebytových priestorov
7/2022 N
0,00 € Stredná odborná škola, Gottwaldova 70/43, Želovce Hráči halového futbalu Lajtoš Gabriel
2. December 2022
Zmluva č. 5/2022 N o nájme nebytových priestorov
5/2022 N
0,00 € Stredná odborná škola, Gottwaldova 70/43, Želovce Jozef Dola
8. November 2022
Zmluva č. 4/2022 N o nájme nebytových priestorov
4/2022 N
0,00 € Stredná odborná škola, Gottwaldova 70/43, Želovce PaedDr. Erik Hanzen
2. November 2022
Zmluva o dielo na uskutočnenie stavebných prác na stavbe "Rekonštrukcia vykurovania v školskom internáte SOŠ Želovce"
202201
106 203,26 € Kalorim, s.r.o. Stredná odborná škola, Gottwaldova 70/43, Želovce
2. November 2022
Zmluva na výkon technického dozoru
2022/02-S
2 400,00 € GAZ ENERGO, spol. s r.o. Stredná odborná škola, Gottwaldova 70/43, Želovce
25. Október 2022
Kúpna zmluva na kúpu tovaru "Autonómny poľný robot s príslušenstvom"
2201
33 138,05 € AGRI-PRECISION s.r.o. Stredná odborná škola, Gottwaldova 70/43, Želovce
26. September 2022
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovaniaPV
PV001
0,00 € Mesto Lučenec Stredná odborná škola, Gottwaldova 70/43, Želovce
30. August 2022
Nájomná zmluva č. 2 / 2022 N
2/2022 N
0,00 € Stredná odborná škola, Gottwaldova 70/43, Želovce Základná škola s materskou školou Želovce
30. August 2022
Zmluva č. IKT 01/2022 o poskytovaní služieb v oblasti IKT a správa počítačovej siete
IKT 01 / 2022
0,00 € Peter Koreň, RADIX Stredná odborná škola, Gottwaldova 70/43, Želovce
30. August 2022
Zmluva č. 2022/01 - S na dodávku stravovania pre žiakov a zamestnancov Strednej odbornej školy v Želovciach a Odborného učilišťa internátneho v Želovciach do Výdajnej školskej jedálne Strednej odbornej školy v Želovciach
2022/01 - S
0,00 € Obec Želovce Stredná odborná škola, Gottwaldova 70/43, Želovce
30. August 2022
Nájomná zmluva č. 3 / 2022 N
3 / 2022 N
0,00 € Stredná odborná škola, Gottwaldova 70/43, Želovce Odborné učilište internátne
30. August 2022
Čiastková zmluva o združenej dodávke zemného plynu
220601
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Stredná odborná škola, Gottwaldova 70/43, Želovce
2. August 2022
Dohoda o ukončení zmluvy IROP 2018/05
IROP 2018/05
0,00 € MB TECH BB s.r.o. Stredná odborná škola, Gottwaldova 70/43, Želovce
27. Máj 2022
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb cez pevné pripojenie
A19731409
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Stredná odborná škola, Gottwaldova 70/43, Želovce
20. Jún 2022
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. IROP 2018/05
IROP 2018/05
9 404,75 € MB TECH BB s.r.o. Stredná odborná škola, Gottwaldova 70/43, Želovce