Centrálny register zmlúv

Stredná odborná škola, Ulica J. A. Komenského 70/43, Želovce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Marec 2024
Čiastková zmluva o združenej dodávke elektriny
052024
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Stredná odborná škola, Ulica J. A. Komenského 70/43, Želovce
16. Február 2024
Zmluva o zájazde na objednávku (FORFAIT) pre organizovanú skupinu
042024
5 061,60 € Cestovná kancelária FIFO s.r.o Stredná odborná škola, Ulica J. A. Komenského 70/43, Želovce
2. Február 2024
Dohoda o spolupráci
32024
0,00 € PRO INCEPTUM TRADE s.r.o. Stredná odborná škola, Ulica J. A. Komenského 70/43, Želovce
22. Január 2024
Zmluva č. 1/2024 N o nájme nebytových priestorov
1/2024 N
0,00 € Stredná odborná škola, Ulica J. A. Komenského 70/43, Želovce OFK Želovce
11. Január 2024
Zmluva o poskytnutí zvýhodnenej ceny na servisné služby
01/2024
0,00 € Norwit Slovakia spol. s r.o. Stredná odborná škola, Ulica J. A. Komenského 70/43, Želovce
22. December 2023
Čiastková zmluva o združenej dodávke zemného plynu
5100035485
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Stredná odborná škola, Ulica J. A. Komenského 70/43, Želovce
20. December 2023
Dodatok č. 1 k Čiastkovej zmluve o združenej dodávke elektriny
Dodatok č. 1 k Čiastkovej zmluve o združenej dodávke elektriny
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Stredná odborná škola, Ulica J. A. Komenského 70/43, Želovce
6. December 2023
Zmluva o dielo č. 12/2023
12/2023
13 762,89 € Agro-drevinový ekosystém BBSK, s.r.o., "registrovaný sociálny podnik" Stredná odborná škola, Ulica J. A. Komenského 70/43, Želovce
10. November 2023
Zmluva č. 6/2023N o nájme nebytových priestorov
6/2023 N
0,00 € Stredná odborná škola, Ulica J. A. Komenského 70/43, Želovce TELOVÝCHOVNÁ JEDNOTA DRUŽSTEVNÍK
23. Október 2023
Zmluva č. 5/2023N o nájme nebytových priestorov
5/2023 N
0,00 € Stredná odborná škola, Ulica J. A. Komenského 70/43, Želovce Jozef Dola
25. September 2023
Nájomná zmluva č. 4/2023N o nájme nebytových priestorov
4/2023 N
0,00 € Stredná odborná škola, Ulica J. A. Komenského 70/43, Želovce PaedDr. Erik Hanzen
4. September 2023
Kúpna zmluva č. 01/2023
01/2023
600,00 € Marian Behanovský Stredná odborná škola, Ulica J. A. Komenského 70/43, Želovce
24. August 2023
N á j o m n á z m l u v a č. 2 / 2023 N o nájme nebytových priestorov
2/2023 N
0,00 € Stredná odborná škola, Ulica J. A. Komenského 70/43, Želovce Základná škola s materkou školou
24. August 2023
Z M L U V A č. 2023/01 - S na dodávku stravovania pre žiakov a zamestnancov Strednej odbornej školy v Želovciach a Odborného učilišťa internátneho v Želovciach do Výdajnej školskej jedálne Strednej odbornej školy v Želovciach
2023/01-S
0,00 € Obec Želovce Stredná odborná škola, Ulica J. A. Komenského 70/43, Želovce
24. August 2023
Nájomná zmluva č. 3/2023N o nájme nebytových priestorov
3/2023N
Doplnená
0,00 € Stredná odborná škola, Ulica J. A. Komenského 70/43, Želovce Odborné učilište internátne, Ulica J. A. Komenského 70/43, Želovce
15. August 2023
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021K215-223-14 zo dňa 18.5.2018
IROP-D1-302021K215-223-14
427 202,47 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Stredná odborná škola, Ulica J. A. Komenského 70/43, Želovce
12. Júl 2023
Protokol o zverení majetku Banskobystrického samosprávneho kraja do správy Zmluva č.1255/2023
1255/2023
3 666,66 € Banskobystrický samosprávny kraj Stredná odborná škola, Ulica J. A. Komenského 70/43, Želovce
22. Jún 2023
Zmluva o dielo č. 7/2023
7/2023
89 969,55 € Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik Stredná odborná škola, Ulica J. A. Komenského 70/43, Želovce
22. Jún 2023
Zmluva o dielo č. 8/2023
8/2023
Doplnená
39 952,64 € Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik Stredná odborná škola, Ulica J. A. Komenského 70/43, Želovce
5. Máj 2023
Čiastková zmluva o poskytovaní verejných elektronických kominikačných služieb prostredníctvom verejnej mobilnej siete
23005
0,00 € O2 Slovakia, s.r.o. Stredná odborná škola, Ulica J.A. Komenského 70/43, Želovce