Centrálny register zmlúv

Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Júl 2023
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania žiakov formou odborného výcviku na pracovisku zamestnávateľa
37/2023
0,00 € Makrowin, s.r.o. Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
28. Júl 2023
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania žiakov formou odborného výcviku na pracovisku zamestnávateľa
38/2023
0,00 € PRP, s.r.o. Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
28. Júl 2023
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania žiakov formou odborného výcviku na pracovisku zamestnávateľa
39/2023
0,00 € PASIV-DOM, spol. s r.o. Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
14. August 2023
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania žiakov formou odbornej praxe na pracovisku zamestnávateľa
41/2023
0,00 € Kronospan spol. s r.o. Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
22. August 2023
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania žiakov formou odborného výcviku na pracovisku zamestnávateľa
43/2023
0,00 € MINTAL, s.r.o. Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
31. August 2023
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania žiakov formou odborného výcviku na pracovisku zamestnávateľa
44/2023
0,00 € LUKAMASIV, s.r.o. Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
31. August 2023
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania žiakov formou odborného výcviku na pracovisku zamestnávateľa
45/2023
0,00 € LUKAMASIV, s.r.o. Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
31. August 2023
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania žiakov formou odborného výcviku na pracovisku zamestnávateľa
46/2023
0,00 € LUKAMASIV, s.r.o. Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
31. August 2023
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania žiakov formou odborného výcviku na pracovisku zamestnávateľa
47/2023
0,00 € L & M interiér, s.r.o. Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
31. August 2023
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania žiakov formou odborného výcviku na pracovisku zamestnávateľa
48/2023
0,00 € L & M interiér, s.r.o. Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
31. August 2023
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania žiakov formou odborného výcviku na pracovisku zamestnávateľa
49/2023
0,00 € Krovstav domy, s.r.o. Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
4. September 2023
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania žiakov formou odborného výcviku na pracovisku zamestnávateľa
53/2023
0,00 € Trendwood-twd, s.r.o. Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
4. September 2023
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania žiakov formou odborného výcviku na pracovisku zamestnávateľa
54/2023
0,00 € Trendwood-twd, s.r.o. Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
5. September 2023
Dohoda o prenájme priestorov Strednej odbornej školy drevárskej
55/2023
0,00 € Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen Ľubomír Mikulčík
5. September 2023
Zmluva o dodávke obedov
4/2023 (ID:56/2023)
Doplnená
0,00 € Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen Miriam Barlová
8. September 2023
Zmluva o dodávke obedov
3/2023 (ID: 57/2023)
Doplnená
0,00 € Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen Ján Pivka
24. Október 2023
Zmluva o dielo
ZoD EL1928 BB
0,00 € ELEVATOR SERVIS, s.r.o. Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
16. November 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí techn. zariad. na rozmnožovacie služby a o servisnej činnosti č. FF 504-18-016
61/2023
0,00 € CBC Slovakia, s.r.o. Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
16. November 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí techn. zariad. na rozmnožovacie služby a o servisnej činnosti č. FF 504-22-017
62/2023
0,00 € CBC Slovakia, s.r.o. Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
16. November 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí techn. zariad. na rozmnožovacie služby a o servisnej činnosti č. FF 504-22-025
63/2023
0,00 € CBC Slovakia, s.r.o. Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen