Centrálny register zmlúv

Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. August 2022
Rámcová dohoda
33/2022
Doplnená
28 253,36 € INMEDIA, spol. s r.o. Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
8. Február 2024
Rámcová dohoda
16/2024
25 775,47 € Štefan Mesároš - VEZOPAX Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
11. Apríl 2022
Dodatok. č 1 k rámcovej dohode zo dňa 13/08/2021
10/2022
26 747,95 € Štefan Mesároš - VEZOPAX Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
30. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí grantu na : Projekt s jedným prijímateľom v rámci programu Erasmus+
27/2022
27 640,00 € Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
1. Február 2024
Rámcová dohoda
09/2024
27 730,90 € INMEDIA, spol. s r.o. Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
6. Február 2024
Rámcová dohoda
15/2024
Doplnená
28 787,13 € POZANA MEAT, s.r.o. Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
17. Júl 2024
Kúpna zmluva
35/2024
28 913,92 € STYK SERVIS, s.r.o. Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
19. Apríl 2024
Rámcová dohoda - zabezpečenie dodávky potravín pre ŠJ - mäso a mäsové výrobky
29/2024
28 923,60 € LIMAS, s.r.o. Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
20. November 2023
Zmluva o prenájme náradia
64/2023
29 852,40 € MAFELL AG Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
31. August 2023
Dodatok č. 1 k sponzorskej zmluve
51/2023
30 000,00 € Nadácia Kronospan Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
23. August 2022
Rámcová dohoda
34/2022
Doplnená
31 091,16 € INMEDIA, spol. s r.o. Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
19. August 2022
Kúpna zmluva
30/2022
31 949,50 € Roľnícke družstvo Ďumbier Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
26. August 2022
Rámcová dohoda
39/2022
Doplnená
34 038,26 € Štefan Mesároš - VEZOPAX Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
28. Jún 2022
Rámcová dohoda o zabezpečení stravovania
24/2022
35 000,00 € Ekoma rezort, s.r.o. Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
31. August 2022
Rámcová dohoda o zabezpečení stravovania a dovozu teplých jedál
42/2022
35 071,49 € Ekoma rezort, s.r.o. Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
31. August 2023
Sponzorská zmluva - dodatok
52/2023
36 000,00 € Nadácia Kronospan Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
31. August 2022
Rámcová sponzorská zmluva o podpore študijného odboru 3336 M drevárstvo a nábytkárstvo
45/2022
36 500,00 € Nadácia Kronospan Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
23. August 2022
Rámcová dohoda
32/2022
41 714,37 € Chrien, spol. s r.o. Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
11. Apríl 2022
Dodatok č. 1 k rámcovej dohode zo dňa 12/08/2021
9/2022
41 916,07 € Bidfood Slovakia, s.r.o. Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
24. Júl 2023
Kúpna zmluva
SOB-33/2023 (27/2023)
43 032,00 € LABTECH, s.r.o. Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen