Centrálny register zmlúv

Základná škola s materskou školou, Kornela Mahra 11, 91708 Trnava

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Marec 2023
PROJEKT - Golfujeme v škole
ZoS mODULY 5/2023
0,00 € Slovenská golfová asociácia Základná škola s materskou školou Kornela Mahra 11, Trnava, Ulica Kornela Mahra 11, 91708 Trnava
5. Apríl 2023
pripojenie OM
122305119
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Základná škola s materskou školou Kornela Mahra 11, Trnava, Ulica Kornela Mahra 11, 91708 Trnava
5. Apríl 2023
pripojenie OM
122305116
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Základná škola s materskou školou Kornela Mahra 11, Trnava, Ulica Kornela Mahra 11, 91708 Trnava
17. Apríl 2023
elektrina
Dodatok č. 2 k zmluve 0490/2022
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Základná škola s materskou školou Kornela Mahra 11, Trnava, Ulica Kornela Mahra 11, 91708 Trnava
18. Apríl 2023
zmluva o poskytnutí grantu
2022-TCA-14-EE01-02
0,00 € Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu Základná škola s materskou školou Kornela Mahra 11, Trnava, Ulica Kornela Mahra 11, 91708 Trnava
4. Máj 2023
dohoda o zabezpečení praxe
dohoda o zabezpečení praxe
0,00 € Základná škola s materskou školou, Kornela Mahra 11, Trnav Stredná odborná škola pedagogická blahoslavenej Laury
4. Máj 2023
dohoda o zabezpečení praxe
dohoda o zabezpečení praxe
0,00 € Základná škola s materskou školou, Kornela Mahra 11, Trnav Stredná odborná škola pedagogická blahoslavenej Laury
4. Máj 2023
dohoda o zabezpečení súťaže
2023/361
0,00 € Základná škola s materskou školou, Kornela Mahra 11, Trnav Regionálny úrad školskej správy
4. Máj 2023
dohoda o zabezpečení praxe
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
0,00 € Základná škola s materskou školou, Kornela Mahra 11, Trnav Stredná odborná škola pedagogická Modra
31. Máj 2023
Poskytovanie kvalifikovaných dôverihodných služieb
RA-SNCA-/20200316
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Základná škola s materskou školou
30. Jún 2023
Dodatok č. 1
Dodatok č.1 k P0395/2022
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Základná škola s materskou školou Kornela Mahra 11, Trnava, Ulica Kornela Mahra 11, 91708 Trnava
24. Júl 2023
sponzorskán zmluva - ukončenie
SZŠJ
0,00 € Modrá Hviezda Fundraising o.z. Základná škola s materskou školou Kornela Mahra 11, Trnava, Ulica Kornela Mahra 11, 91708 Trnava
27. Júl 2023
pripojenie zariadenia an výrobu elektriny do DS
23/18200/1495-ZoPz
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Základná škola s materskou školou Kornela Mahra 11, Trnava, Ulica Kornela Mahra 11, 91708 Trnava
7. September 2023
zmluva o spolupráci POP3
2023_KGR_POP3ZŠ_PKPO_802
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Základná škola s materskou školou Kornela Mahra 11, Trnava, Ulica Kornela Mahra 11, 91708 Trnava
6. November 2023
Dodatok č. 4 k zmluve o spolupráci
60d8e5c5-f1bb-4b3b-ad0f-67679cc30893
0,00 € Základná škola s materskou školou, Kornela Mahra 11, 91708 Trnava Slovenský futbalový zväz
6. November 2023
Dodatok č. 4 k zmluve o spolupráci
24422f0d-bf4c-4e74-83f1-b11912711556
0,00 € Základná škola s materskou školou, Kornela Mahra 11, 91708 Trnava Slovenský futbalový zväz
29. November 2023
Zmluva o spolupráci
TU2023
0,00 € Základná škola s materskou školou, Kornela Mahra 11, Trnav Trnavská univerzita - pedagogická fakulta
29. November 2023
Zmluva o spolupráci
ZS1/2023
0,00 € Mgr, Veronika Ambrušová Základná škola s materskou školou Kornela Mahra 11, Trnava, Ulica Kornela Mahra 11, 91708 Trnava
29. November 2023
Zmluva o spolupráci
ZS2/2023
0,00 € Mgr, Katarína Bihányová Základná škola s materskou školou Kornela Mahra 11, Trnava, Ulica Kornela Mahra 11, 91708 Trnava
29. November 2023
Zmluva o spolupráci
ZS8/2023
0,00 € Mgr. Lucia Chrvalová Základná škola s materskou školou Kornela Mahra 11, Trnava, Ulica Kornela Mahra 11, 91708 Trnava