Centrálny register zmlúv

Základná škola, Malokarpatské nám. 1, Bratislava

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. Júl 2022
Zmluva o vzájomnej spolupráci
003/2022
0,00 € Atletika JOJO Lamač Základná škola, Malokarpatské nám. 1, Bratislava
9. September 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
100322
0,00 € OZ Dúha Základná škola, Malokarpatské nám. 1, Bratislava
23. September 2022
Zmluva o spolupráci
2/2022
0,00 € IInternational House Bratislava Základná škola, Malokarpatské nám. 1, Bratislava
4. November 2022
100422
100422
0,00 € Ing. Kubas Pavol Základná škola, Malokarpatské nám. 1, Bratislava
26. September 2022
Zmluva o nájme nebytových pristorov
200122
0,00 € International House Bratislava, s.r.o. Základná škola, Malokarpatské nám. 1, Bratislava
27. September 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
200222
0,00 € Krúžky v škole, OZ Základná škola, Malokarpatské nám. 1, Bratislava
30. September 2022
Dohoda o vzájomnej spolupráci a informovanosti na spoločných pracoviskách v zmysle § 18 zákona č. 124/2006 Z. z.
D 9/2022
0,00 € Adifex, s.r.o. Základná škola, Malokarpatské nám. 1, Bratislava
30. September 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
100522
0,00 € Benitim, o.z. Základná škola, Malokarpatské nám. 1, Bratislava
30. September 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
200322
0,00 € Bratislavská šachová akadémia Základná škola, Malokarpatské nám. 1, Bratislava
4. November 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
100622
0,00 € Futbalový klub - Lamač Základná škola, Malokarpatské nám. 1, Bratislava
26. Január 2023
Kolektívna zmluva
001/2023
0,00 € OZPŠaV SR Základná škola, Malokarpatské nám. 1, Bratislava
13. Jún 2023
Zmluva o spolupráci
N20230609008
0,00 € Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Základná škola, Malokarpatské nám. 1, Bratislava
22. September 2023
Zmluva o spolupráci
300123
0,00 € Boni Fructi, spol. s.r.o. Základná škola, Malokarpatské nám. 1, Bratislava
20. December 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku
1112989
0,00 € Energie2, a.s. Základná škola, Malokarpatské nám. 1, Bratislava
2. Február 2024
Kolektívna zmluva 2024
01/2024
0,00 € Základná škola Základná škola, Malokarpatské nám. 1, Bratislava
8. Jún 2022
Zmluva o poskytovaní služby - výplatný lístok na mobilný telefón
2022/230
0,09 € Solitea Slovensko, a.s. Základná škola, Malokarpatské nám. 1, Bratislava
21. December 2022
Zmluva o prenájme nebytových priestorov
200123
10,00 € Roman Jánoška - fyzická osoba Základná škola, Malokarpatské nám. 1, Bratislava
9. September 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
100222
12,00 € Roland Kitt Základná škola, Malokarpatské nám. 1, Bratislava
9. September 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
100122
13,00 € Atletika JOJO Základná škola, Malokarpatské nám. 1, Bratislava
6. December 2022
zmluva o nájme nebytových priestorov
100722/2022
17,00 € Patrik Kasal Základná škola, Malokarpatské nám. 1, Bratislava