Centrálny register zmlúv

Základná škola, Malokarpatské nám. 1, Bratislava

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Február 2024
Kúpna zmluva
02/2024
22 554,93 € MY DVA Slovakia, s.r.o. Základná škola, Malokarpatské nám. 1, Bratislava
29. Apríl 2022
Zmluva o dielo
2/2022 D
7 999,20 € RENECO, spol. s.r.o. Základná škola, Malokarpatské nám. 1, Bratislava
8. November 2022
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti vzdelávania a rozvoja zručností
3001/2022
6 000,00 € Excellent Partners for Education, s.r.o. Základná škola, Malokarpatské nám. 1, Bratislava
7. Jún 2023
Zmluva o spolupráci
002/2023
4 217,00 € Metropolitný inštitút Bratislavy Základná škola, Malokarpatské nám. 1, Bratislava
19. December 2022
Zmluva o spolupráci
22120701
3 388,00 € CARTA Slovakia, s.r.o. Základná škola, Malokarpatské nám. 1, Bratislava
7. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
2023-034
1 140,00 € Inklucentrum Základná škola, Malokarpatské nám. 1, Bratislava
19. December 2022
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti kyberšikany
KŠ / ZO/2022KŠP6836-2
768,00 € KYBERŠIKANA, s.r.o. Základná škola, Malokarpatské nám. 1, Bratislava
26. Február 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
101224
306,00 € Slovenská federácia karate a bojových umení Základná škola, Malokarpatské nám. 1, Bratislava
10. Október 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
100923
291,00 € Slovenská federácia karate a bojových umení Základná škola, Malokarpatské nám. 1, Bratislava
20. December 2023
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
2409318735
167,64 € Generali Poisťovňa Základná škola, Malokarpatské nám. 1, Bratislava
14. September 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
100223
25,50 € Matúš Kniez Základná škola, Malokarpatské nám. 1, Bratislava
14. September 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
100323
25,50 € Pavol Kubas, Ing. Základná škola, Malokarpatské nám. 1, Bratislava
14. September 2023
Zmluve o prenájme nebytových priestorov
100523
25,50 € Andrej Andil Základná škola, Malokarpatské nám. 1, Bratislava
2. November 2023
Zmluva o prenájme nebytových priestorov
101123/2023
25,50 € Patrik Kasal Základná škola, Malokarpatské nám. 1, Bratislava
12. September 2023
Zmluva o prenájme nebytových priestorov
100123
21,00 € Atletika JOJO Lamač Základná škola, Malokarpatské nám. 1, Bratislava
14. September 2023
Zmluva o nájme nebytových priestoroch
1006023
21,00 € OZ Dúha Základná škola, Malokarpatské nám. 1, Bratislava
2. November 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
101023/2023
21,00 € Futbalový klub - Lamač Základná škola, Malokarpatské nám. 1, Bratislava
14. September 2023
Zmluva o prenájme nebytových priestorov
100423
20,00 € Roland Kitt Základná škola, Malokarpatské nám. 1, Bratislava
10. Október 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
100723
20,00 € Benitim, o.z. Základná škola, Malokarpatské nám. 1, Bratislava
6. December 2022
zmluva o nájme nebytových priestorov
100722/2022
17,00 € Patrik Kasal Základná škola, Malokarpatské nám. 1, Bratislava