Centrálny register zmlúv

Materská škola, Ul. Gen. Svobodu 744/33, Svidník

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. September 2022
Objednávka tepla na kalendárny rok 2023
INE_001/2023
0,00 € Službyt, s.r.o. Svidník MŠ gen.Svobodu
8. September 2022
Zmluva o výkone činnosti športového trénera v rámci projektu Dajme spolu gól 2022/2023
INE_011/2022
0,00 € 1. FK Svidník Svidník MŠ gen.Svobodu
12. September 2022
Kúpna zmluva
KUZ_012/2022
0,00 € Milk-agro, s.r.o., Svidník MŠ gen.Svobodu
15. November 2022
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
ZPS_014/2022
0,00 € Telekom, a.s. Svidník MŠ gen.Svobodu
25. November 2022
Rámcová zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu
ZPS_002/2023
0,00 € ESPIK Group s.r.o. Svidník MŠ gen.Svobodu
14. December 2022
Dodatok č. 3 k zmluve o vykonávaní pracovnej zdravotnej služby
ZPS_003/2023
0,00 € Balsam, s.r.o. Svidník MŠ gen.Svobodu
28. Február 2023
Dohoda o zabezpečení podmienok na vykonávanie aktivácie a zaškolenia za účelom získania a obnovy prac. návykov a o poskytnutí príspevku na vykonávanie aktivácie u zamestnávateľa v rámci nár. projektu
INE_006/2023
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov Svidník MŠ gen.Svobodu
2. Marec 2023
Kolektívna zmluva
INE_007/2023
0,00 € ZO OZ PŠaV na Slovensku Svidník MŠ gen.Svobodu
14. Apríl 2023
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení predprimárneho vzdelávania prevádzky MŠ počas rekonštrukcie
ZPS_009/2023
0,00 € Materská škola, Ul. Ľ. Štúra, Svidník Svidník MŠ gen.Svobodu
22. August 2023
Zmluva o spolupráci
INE_010/2023
0,00 € Kaufland Slovenská republika v.o.s. Svidník MŠ gen.Svobodu
5. September 2023
Zmluva č. 2023_KGR_POP3MŠ_PKBB_077 o vzajomnej spolupraci národného projektu
INE_013/2023
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Svidník MŠ gen.Svobodu
14. September 2023
Dohoda o školskom stravovaní
INE_016/2023
0,00 € Centrum pre deti a rodiny Svidník Svidník MŠ gen.Svobodu
14. September 2023
Rámcová kúpna zmluva
KUZ_015/2023
0,00 € INMEDIA spol.s.r.o. Svidník MŠ gen.Svobodu
14. September 2023
Rámcová kúpna zmluva
KUZ_012/2023
0,00 € Cimbaľák, s.r.o., Svidník MŠ gen.Svobodu
14. September 2023
Kúpna zmluva
KUZ_011/2023
0,00 € Duchoslav Jaroslav, Ing. Svidník MŠ gen.Svobodu
14. September 2023
Kúpna zmluva
KUZ_017/2023
0,00 € Milk-agro, s.r.o., Svidník MŠ gen.Svobodu
18. September 2023
Kupna zmluva
KUZ_018/2023
0,00 € Juraj Maťaš - Pekáreň Svidník MŠ gen.Svobodu
18. September 2023
Dodatok č. 2 k zmluve o spolupráci a podpore pri zabezpečení realizácie projektu Dajme spolu gol v platnom znení
INE_019/2023
0,00 € Slovenský futbalový zväz Svidník MŠ gen.Svobodu
23. September 2023
Ramcova kupna zmluva
KUZ_020/2023
0,00 € Bidfood Slovakia, s.r.o. Svidník MŠ gen.Svobodu
1. December 2023
Zmluva o dodávke elektriny
INE_001/2024
0,00 € MAGNA ENERGIA, a.s. Svidník MŠ gen.Svobodu