Centrálny register zmlúv

Spojená škola, J. A. Komenského 5, Rožňava

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Február 2024
oprava telocvične
1/2024
43 946,81 € Štefan Balco UNISTAV Spojená škola, Komenského 5, Rožňava
23. Február 2024
zmluva o dielo
14/22
35 761,00 € MERIT group, s. r. o. Spojená škola J.A.Komenského 5, Rožňava
23. Február 2024
zmluva o dielo
05/22
35 297,79 € Štefan Balco - UNISTAV Spojená škola J.A.Komenského 5, Rožňava
23. Február 2024
Rámcová dohoda - mäso a mäsové výrobky
21/22
25 196,00 € Kún s.r.o. Spojená škola J.A.Komenského 5, Rožňava
23. Február 2024
Rámcová dohoda - ovocie a zelenina
10/2023
22 999,00 € EUROKAF, s. r. o. Spojená škola, Komenského 5, Rožňava
23. Február 2024
Rámcová dohoda - ovocie a zelenina
20/22
15 999,00 € EUROKAF, s. r. o. Spojená škola J.A.Komenského 5, Rožňava
23. Február 2024
Rámcová dohoda - chlieb, pečivo
11/2023
12 563,44 € DAMYS, s. r. o. Spojená škola, Komenského 5, Rožňava
26. Marec 2024
Dohoda o poskytnutí príspevku
03/2024
9 418,10 € UPSVaR, Rožňava Spojená škola, Komenského 5, Rožňava
23. Február 2024
Rámcová dohoda - huby
09/2023
2 900,00 € EUROKAF, s. r. o. Spojená škola, Komenského 5, Rožňava
23. Február 2024
Rámcová dohoda - chlieb, pečivo
19/22
2 652,10 € DAMYS, s. r. o. Spojená škola J.A.Komenského 5, Rožňava
23. Február 2024
darovacia zmluva
11/22
2 642,04 € Základná škola, Pionierov 1, Rožňava Spojená škola J.A.Komenského 5, Rožňava
23. Február 2024
darovacia zmluva
04/2023
2 137,50 € Občianske združenie pri rodičovskej rade Spojenej školy Spojená škola J.A.Komenského 5, Rožňava
23. Február 2024
Rámcová dohoda - huby
18/22
1 300,00 € EUROKAF, s. r. o. Spojená škola J.A.Komenského 5, Rožňava
23. Február 2024
Chránená dielňa
02/22
0,00 € UPSVaR Rožňava Spojená škola J.A.Komenského 5, Rožňava
23. Február 2024
poverenie
03/22
0,00 € dr. Hetey Ágota Spojená škola J.A.Komenského 5, Rožňava
23. Február 2024
zmluva o poskytovaní balíčka služieb
04/22
0,00 € Komensky, s. r. o. Spojená škola J.A.Komenského 5, Rožňava
23. Február 2024
balíček služieb
08/22
0,00 € Komensky, s. r. o. Spojená škola J.A.Komenského 5, Rožňava
23. Február 2024
dodatok k rámcovej dohode
07/22
0,00 € INMEDIA, spol. s r. o. Spojená škola J.A.Komenského 5, Rožňava
23. Február 2024
dodatok k rámcovej dohode
06/22
0,00 € INMEDIA, spol. s r. o. Spojená škola J.A.Komenského 5, Rožňava
23. Február 2024
dodatok k rámcovej dohode
09/22
0,00 € Štefan Kún Spojená škola J.A.Komenského 5, Rožňava