Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Verejnoprospešné služby Karlova Ves

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. Marec 2024
svahová sekačka SPIDER 2SGS
7/2024
28 132,80 € Verejnoprospešné služby Karlova Ves DVOŔÁK - svahové sekačky s.r.o
11. December 2023
palivové karty
6/2023
0,00 € Verejnoprospešné služby Karlova Ves Slovnaft,a.s.
11. December 2023
Zimná údržba 2023/24
9/2023
0,00 € Slovenský metrologický ústav Verejnoprospešné služby Karlova Ves
11. December 2023
Zimná údržba 2023/24
8/2023
0,00 € EXCIMER, spol. s r.o. Verejnoprospešné služby Karlova Ves
11. December 2023
zimná údržba 2023/24
7/2023
0,00 € APIS facility management, s.r. Verejnoprospešné služby Karlova Ves
19. Október 2022
posypová soľ
3/2022
15 373,00 € SOLMO s.r.o. Verejnoprospešné služby Karlova Ves
21. Jún 2023
mobilné služby
5/2023
0,00 € Verejnoprospešné služby Karlova Ves O2 Slovakia, s.r.o.
15. Jún 2023
nájom svahovej kosašky SPIDER ILD01
4/2023
200,00 € Verejnoprospešné služby Karlova Ves DVOŔÁK - svahové sekačky s.r.o
6. Jún 2023
pristavenie kontajnerov a odvoz odpadu
2/2023
0,00 € Verejnoprospešné služby Karlova Ves OLO a.s.
6. Jún 2023
odber a likkvidácia odpadu
3/2023
0,00 € Verejnoprospešné služby Karlova Ves OLO a.s.
7. Marec 2023
odpad-zemina a kamenivo, betó, obkladačky, tehly
1/2023
0,00 € ALAS Slovakia,s.r.o. Verejnoprospešné služby Karlova Ves
16. December 2022
zimná údržba
11/2022
0,00 € HomePro Správcovská, s.r.o. Verejnoprospešné služby Karlova Ves
5. December 2022
zimná údržba
9/2022
0,00 € Úrad pre normalizáciu, metroló Verejnoprospešné služby Karlova Ves
5. December 2022
pozáručný servis IS SAMO
10/2022
150,00 € TRIMEL, s.r.o. Verejnoprospešné služby Karlova Ves
16. November 2022
zimná údržba
7/2022
0,00 € Ing. Anna Horárová Verejnoprospešné služby Karlova Ves
24. November 2022
produktová zľava
8/2022
0,00 € SHELL Slovakia, s.r.o. Verejnoprospešné služby Karlova Ves
16. November 2022
Zmluva o poskytovaní služieb - zimná údržba
4/2022
0,00 € EXCIMER, spol. s r.o. Verejnoprospešné služby Karlova Ves
16. November 2022
zimná údržba
5/2022
0,00 € APIS facility management, s.r. Verejnoprospešné služby Karlova Ves
16. November 2022
zimná údržba
6/2022
0,00 € Univerzita Komenského v Bratis Verejnoprospešné služby Karlova Ves
6. Október 2022
nájom nebytových priestorov
2/2022
697,90 € Univerzita Komenského v Bratis Verejnoprospešné služby Karlova Ves