Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Útvar hlavného architekta mesta Žilina

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. Jún 2024
Územný plán mesta Žilina - zmeny a doplnky číslo 10
dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 2/2023
0,00 € ARCH NEZVAL s.r.o. Útvar hlavného architekta mesta Žilina
13. Marec 2024
Zmluva o dielo č. 1/2024
1/2024
3 744,00 € Green Architecture SK, s.r.o., Útvar hlavného architekta mesta Žilina
13. Marec 2024
Zmluva o dielo č. 02/2024
2/2024
27 576,00 € Surveye, s.r.o. Útvar hlavného architekta mesta Žilina
7. December 2023
Implementácia inovácií v oblasti LiDAR technológie pri digitalizácii mestskej pamiatkovej rezervácie mesta Žilina
Zmluva o budúcej zmluve o využití výsledkov riešenia projektu
0,00 € Žilinská univerzita v Žiline Útvar hlavného architekta mesta Žilina
23. November 2023
ÚZEMNÝ PLÁN MESTA ŽILINA - ZMENY A DOPLNKY ČÍSLO 10
2/2023
0,00 € ARCH NEZVAL s.r.o. Útvar hlavného architekta mesta Žilina
9. November 2023
zmluva o poskytovaní verejných služieb
A23090520
8,00 € Orange Slovensko , a.s. Útvar hlavného architekta mesta Žilina
7. November 2023
Požiadavky na spracovanie dokumentácie ÚP – Zmeny a doplnky č. 10
2/2023
0,00 € ARCH NEZVAL s.r.o. Útvar hlavného architekta mesta Žilina
7. November 2023
ÚZEMNÝ PLÁN MESTA ŽILINA - ZMENY A DOPLNKY ČÍSLO 10
2/2023
47 900,00 € ARCH NEZVAL s.r.o. Útvar hlavného architekta mesta Žilina
17. Júl 2023
Zmluva o dielo č. 1/2023
1/2023
41 880,00 € Ing. arch. Peter Nezval Útvar hlavného architekta mesta Žilina
10. Október 2022
zmluva o poskytovaní verejných služieb
A18817372
0,00 € Orange Útvar hlavného architekta mesta Žilina
11. August 2022
Urbanistická štúdia Revitalizácie sídliska Vkčince II
03/2022
0,00 € Ing. arch. Peter Nezval Útvar hlavného architekta mesta Žilina
4. August 2022
Zmluva o dielo č. 03/2022 Urbanistická štúdia Revitalizácia sídliska Vlčince II
03/2022
39 600,00 € Ing. arch. Peter Nezval Útvar hlavného architekta mesta Žilina
7. Júl 2022
Zmluva o dielo č.2/2022 služby architekta podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník a podľa zákona č. 185/2015 Z.z. , Autorský zákon
2/2022
60 000,00 € STOA arch. plus s.r.o. Útvar hlavného architekta mesta Žilina
28. Apríl 2022
Architektonická štúdia interiéru - Stará radnica Žilina
1/2022
14 088,00 € grau architects, s.r.o., Útvar hlavného architekta mesta Žilina