Centrálny register zmlúv

Zaži v Trnave – Mestské kultúrne stredisko

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. September 2022
Zmluva o dielo - KD Kopánka - rekonštrukcia
166/2022
290 820,00 € A.DOM, spol. s r.o. Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko
9. Október 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. MK-079/2023/SOIROP-302071BPA3 - KD Kopánka - rekonštrukcia
230/2023
199 500,00 € Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko
11. Júl 2024
Zmluva o dielo - KD Kopánka - rekonštrukcia kotolne
117/2024
87 913,76 € Neuvedené Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko
4. Júl 2023
Zmluva o dielo - KD Kopánka - obnova otvorových konštrukcií v sále
101/2023
83 874,23 € Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko FIRSTAV s.r.o.
30. Máj 2023
Zmluva o dielo - stavebné úpravy hudobných skúšobní v KD Kopánka
62/2023
67 948,13 € RESTORE s.r.o. Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko
13. Máj 2022
Trnava Street Art Gallery 2022
43/2022
55 000,00 € EUforion - kultúrno volnočasové fórum Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko
4. Marec 2024
Zmluva o diello - Mestský amfiteáter - orava pódia
23/2024
48 396,00 € PROVA Slovakia, spol. s r.o. Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko
20. December 2023
Rámcová dohoda na poskytovanie personálnych služieb pri organizovaní kultúrnych podujatí
285/2023
45 420,00 € Fortune Company, s.r.o. Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko
19. Jún 2023
Zmluva o dielo - KD Kopánka - adaptácia priestorov na produkčné štúdio
78/2023
40 550,76 € A.DOM, spol. s r.o. Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko
26. Január 2024
Poistná zmluva č. 800 402 6085
290/2023
36 780,20 € ČSOB Poisťovňa, a.s. Zaži v Trnave – Mestské kultúrne stredisko
7. December 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov - Západoslovenské múzeum v Trnave
231/2022
28 801,00 € Trnavský samosprávny kraj Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko
25. August 2022
Rámcová dohoda na poskytovaniepersonálnych služieb pri organizovaní kultúrnych podujatí
141/2022
28 110,00 € Fortune Company, s.r.o. Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko
19. December 2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 166/2022 - KD Kopánka - rekonštrukcia
237/2022
20 867,26 € A.DOM, spol. s r.o. Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko
23. August 2022
ZMLUVA-TradičnýTrnavskýJarmok2022-T.M.M.A.s.r.o.
140/2022
19 000,00 € T.M.M.A. s.r.o. Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko
30. August 2022
zmluva - Stredovek pod hradbami
144/2022
19 000,00 € Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko T.M.M.A. s.r.o.
2. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na realizáciu projektu "Trnavský Jazzyk 2022"
34/2022
15 000,00 € Fond na podporu umenia Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko
14. Február 2023
Rámcová dohoda na poskytovanie tlačiarenských služieb
9/2023
15 000,00 € RAPOS s.r.o. Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko
23. November 2023
Zmluva o spolupráci - príprava a realizácia súťaže návrhov - Nová fontána na pešej zóne v Trnave
266/2023
14 950,00 € Trnavské umenovedné centrum Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko
17. Január 2023
Zmluva o podnájme nebytových priestorov - Štefánikova 3
2/2023
14 479,20 € Nádvorie s. r. o. Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko
17. Január 2023
Zmluva o podnájme nebytových priestorov - Štefánikova 3
2/2023
14 479,20 € Nádvorie s. r. o. Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko