Centrálny register zmlúv

Mesto Prievidza

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. November 2023
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021W352-211-34 zo dňa 20.1.2020
1041/2023
464 145,15 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Prievidza
13. Jún 2022
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve
360/2022
428 321,18 € T+T, a. s. Mesto Prievidza
12. September 2023
Kúpna zmluva číslo P/074/RD/2023
812/2023
414 000,00 € REDOX, s.r.o. Mesto Prievidza
22. Apríl 2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve (T+T, a.s)
237/2022
406 303,62 € T+T, a.s. Mesto Prievidza
28. December 2023
Komisionárska zmluva o zariaďovaní služieb v odpadovom hospodárstve (BRKO)
1122/2023
401 800,00 € Prievidzské odpadové hospodárstvo, s.r.o. (v skrátenej forme POH, s.r.o.) Mesto Prievidza
7. November 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 347/2023/2.4.1 "Vodozádržné opatrenia v meste Prievidza" - lokalita mestský park
989/2023
308 201,10 € STRABAG s.r.o. Mesto Prievidza
13. December 2023
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 347/2023/2.4.1"Vodozádržné opatrenia v meste Prievidza" - lokalita mestský park
1077/2023
307 259,74 € STRABAG s.r.o. Mesto Prievidza
25. August 2022
Zmluva o poskytnutí služieb v odpadovom hospodárstve
2022/517
304 342,50 € T+T, a. s. Mesto Prievidza
19. Jún 2023
Výška finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku pre r. 2023-úprava
2023_0525
300 488,00 € Súkromná základná umelecká škola XOANA Mesto Prievidza
9. November 2023
Napíšte mi nasledovné: " Záujem: ÁNO " ak ÁNO, tak mi napíšte počet tried =4 resp. počet kobercov = 4 ks a veľkosť plochy - 1 koberec 48 m (spolu za 4 koberce 192 m) " navrhovaný termín : 25.8.2023 Výška finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku...
525/2023
300 488,00 € Súkromná základná umelecká škola XOANA Mesto Prievidza
9. November 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Prievidza - MŠHK - mládež Prievidza, n. o.
565/2023
299 994,00 € Mesto Prievidza Neuvedené
22. December 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta
1117/2023
299 994,00 € Mesto Prievidza Mestský športový hokejový klub - mládež Prievidza, n.o.
21. August 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 38/2022/2.4.1 "Rekonštrukcia palubovky Športovej haly v Prievidzi - SO 01 hracia plocha, palubovka"
733/2023
280 152,72 € PARA INVEST s.r.o. Mesto Prievidza
10. Máj 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 38/2022/2.4.1 "Rekonštrukcia palubovky Športovej haly v Prievidzi - SO 01 hracia plocha, palubovka"
422/2023
272 971,02 € PARA INVEST s.r.o. Mesto Prievidza
12. September 2022
Zmluva o poskytnutí NFP č. OPKZP-PO2-SC211-2020-62/48
2022_0562
268 411,99 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Mesto Prievidza
6. Apríl 2023
Zmluva o dielo na realizáciu "Vodozádržné opatrenia v meste Prievidza" - lokalita mestský park
347/2023
264 289,43 € STRABAG s.r.o. Mesto Prievidza
22. December 2022
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
4331/2022
255 114,47 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Prievidza
9. November 2023
Zmluva o poskytnutí NFP, projekt: Manažment údajov inštitúcie verejnej správy v Meste Prievidza, 311071CIM8
797/2022
255 114,47 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Prievidza
20. December 2023
Zmluva o poskytnutí FP na mzdy a prevádzku školy pre r. 2024
1096/2023
253 835,00 € Rehoľa piaristov na Slovensku Mesto Prievidza
6. Október 2022
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo "Oprava miestnych komunikácií a chodníkov v meste Prievidza
618/2022
249 288,67 € Strabag, s.r.o. Mesto Prievidza