Centrálny register zmlúv

Mesto Prievidza

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. September 2022
Dodatok č.1 ku KZ "Potraviny-hydinové, bravčové a hovädzie mäso a mäs.výrobky do MŠ"
2022_549
82 402,12 € Libor Borko Mäsiarstvo u Borku Mesto Prievidza
14. Júl 2022
Dokončenie rekonštrukcie strechy budovy ZUŠ
436/2022
81 600,00 € KAMA Hydroizol, s.r.o. Mesto Prievidza
9. Marec 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 663/2022/2.4.1 "Parkovisko a rekonštrukcia chodníkov na Ul. V. Benedikta v Prievidzi"
246/2023
81 112,04 € AGRICOLO s.r.o. Mesto Prievidza
26. Máj 2022
Potraviny - hydinové, bravčové a hovädzie mäso a mäsové výrobky do MŠ
2022_0315
80 914,79 € Libor Borko Mäsiarstvo u Borku Mesto Prievidza
25. August 2023
Zmluva o príspevku na projekt podpory športu č. Z-2022/002-190
2023_0743
80 450,96 € Fond na podporu športu Mesto Prievidza
9. November 2023
Zmluva o príspevku na projekt podpory športu č. Z-2022/002-190
743/2023
80 450,96 € Mesto Prievidza Fond na podporu športu
19. Jún 2023
Úprava výšky prídelu finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku školy a ŠZ pre r. 2023
2023_0524
76 655,00 € Trikostrav, s.r.o. Mesto Prievidza
13. December 2022
Zmluva o prevádzkovaní kompostárne biologicky rozložiteľných odpadov pre mesto Prievidza
756/2022
76 464,00 € Befte, s.r.o. Mesto Prievidza
13. Máj 2024
Potraviny - Mlieko, mliečne výrobky do MŠ
295/2024
71 384,08 € INMEDIA, spol. s r.o. Mesto Prievidza
24. Máj 2023
Komisionárska zmluva
469/2023
69 300,00 € Prievidzské odpadové hospodárstvo, s.r.o. Mesto Prievidza
31. Máj 2023
Dodatok č. 1 ku Komisionárskej zmluve 2023
483/2023
69 300,00 € Prievidzské odpadové hospodárstvo, s.r.o. Mesto Prievidza
22. December 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta
1120/2023
68 530,00 € Mesto Prievidza Vollery Team PD
3. Január 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta - VolleyTeam PD
003/2023
68 529,04 € Mesto Prievidza VolleyTeam PD
9. November 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Prievidza - VolleyTeam PD
3/2023
68 529,04 € Mesto Prievidza VolleyTeam PD
23. Máj 2022
Potraviny - čerstvé ovocie a zelenina do MŠ
2022_0304
67 178,01 € PAM fruit s.r.o Mesto Prievidza
28. Apríl 2023
Rámcová dohoda o poskytovaní elektronických komunikačných služieb prostredníctvom verejnej mobilnej siete
391/2023
66 623,88 € Slovak Telekom, a. s. Mesto Prievidza
11. Máj 2022
Potraviny - mlieko a mliečne výrobky do MŠ
2022_0286
62 919,18 € Inmedia, spol. s r. o. Mesto Prievidza
7. December 2022
Dodatok č. 2 ku KZ na dodanie tovaru "Potraviny - pekársky tovar - čerstvé pečivo do MŠ"
2022_0751
62 177,61 € Poľnohospodárske družstvo podielnikov Veľké Uherce Mesto Prievidza
9. November 2023
Dodatok č. 2 ku KZ na dodanie tovaru "Potraviny - pekársky tovar - čerstvé pečivo do MŠ"
751/2022
62 177,61 € Poľnohospodárske družstvo podielníkov Veľké Uherce Mesto Prievidza
9. Október 2023
Kúpna zmluva č. 25/23
917/2023
61 950,00 € Mesto Prievidza DOPSTA, s.r.o.