Centrálny register zmlúv

Mesto Prievidza

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Apríl 2024
Zmluva o dielo "Rekonštrukcia miestnych ciest a chodníkov v meste Prievidza - projektová dokumetácia"
260/2024
59 880,00 € značenie.sk, s.r.o. Mesto Prievidza
24. Marec 2023
Zmluva o dielo „Rekonštrukcia objektu – Základná škola Ul. S. Chalupku – hlavná budova“ a “Rekonštrukcia objektu – Základná škola Ul. S. Chalupku – vedľajšia budova”
282/2023
59 700,00 € Lamikra s.r.o. Mesto Prievidza
11. Máj 2022
Potraviny - rôzne potravinárske výrobky do MŠ
2022_0285
59 089,50 € Inmedia, spol. s r. o. Mesto Prievidza
20. Máj 2022
Zmluva o prevode vlastníctva bytu č. 11/22 (NTT s.r.o.)
303/2022
58 655,00 € Mesto Prievidza NTT s.r.o.
16. December 2022
Kúpna zmluva č. 33/22
767/2022
57 504,03 € Mesto Prievidza 1. Jozef Mjartan, 2. Jana Mjartanová
16. Február 2024
Zmluva o prevode vlastníctva bytu č. 31/23
77/2024
55 555,00 € Mesto Prievidza Mgr. Lucia Bendová
13. Máj 2024
Potraviny - Rôzne potravinárske výrobky do MŠ
292/2024
55 502,78 € INMEDIA, spol. s r.o. Mesto Prievidza
27. Marec 2023
Zmluva o dielo "Rekonštrukcia objektu – Základná škola Rastislavova ulica"
284/2023
55 200,00 € Modulor Architecture, s.r.o. Mesto Prievidza
7. September 2022
Dodatok č.1 ku KZ "Potraviny-čerstvé pečivo do MŠ"
2022_552
51 824,67 € Poľnohospodárske družstvo podielnikov Veľké Uherce Mesto Prievidza
8. Jún 2023
Potraviny - pekárenský tovar - čerstvé pečivo do MŠ
Potraviny - Pekárenský tovar - čerstvé pečivo do MŠ
51 437,03 € Pekáreň PODHORIE, s.r.o. Mesto Prievidza
9. November 2023
Potraviny - Pekárenský tovar - čerstvé pečivo do MŠ
504/2023
51 437,03 € Pekáreň PODHORIE, s.r.o. Mesto Prievidza
24. August 2023
Zmluva o dielo "Rekonštrukcia a modernizácia rozvodne NN v Športovej hale v Prievidzi"
740/2023
49 918,24 € REVMONT Prievidza, s.r.o. Mesto Prievidza
8. Jún 2022
Potraviny - pekárenský tovar - čerstvé pečivo do MŠ
2022_0353
47 536,40 € Poľnohospodárske družstvo podielnikov Veľké Uherce Mesto Prievidza
13. Máj 2024
Potraviny - Pekárenský tovar a čerstvé pečivo do MŠ
291/2024
46 589,68 € Poľnohospodárske družstvo podielníkov Veľké Uherce Mesto Prievidza
31. Máj 2023
Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb
482/2023
46 221,00 € IMPLEO plus, s.r.o. Mesto Prievidza
27. Október 2023
Zmluva o prevode vlastníctva bytu č. 30/23
960/2023
45 580,00 € Mesto Prievidza Ivan Gordík
16. November 2022
Zmluva o dielo "Rekonštrukcia okien s energetickou úsporou (CVČ)
713/2022
40 603,48 € SLOVAKTUAL s.r.o. Mesto Prievidza
22. December 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta
1114/2023
39 600,00 € Mesto Prievidza Mestský plavecký klub Prievidza, o.z.
11. Október 2023
Potraviny - Rôzne potravinárske výrobky do MŠ
2023_0929
37 271,88 € INMEDIA Mesto Prievidza
9. November 2023
Potraviny - Rôzne potravinárske výrobky do MŠ
929/2023
37 271,88 € INMEDIA, spol. s r.o. Mesto Prievidza