Centrálny register zmlúv

Mesto Prievidza

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Máj 2024
Potraviny - Výrobky z ovocia a zeleniny do MŠ
299/2024
35 674,76 € INMEDIA, spol. s r.o. Mesto Prievidza
28. December 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta - Mládežnícka basketbalová akadémia Prievidza
807/2022
35 496,00 € Mesto Prievidza Mládežnícka basketbalová akadémia Prievidza
22. December 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta
1119/2023
35 496,00 € Mesto Prievidza Mládežnícka basketbalová akadémia Prievidza
30. Máj 2023
Zmluva o dielo - Výstavba zariadenia na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny - MŠ Nábrežie sv. Cyrila č. 360/28, Prievidza
20230477
35 390,87 € KALORIM, s.r.o. Mesto Prievidza
9. November 2023
Zmluva o dielo - Výstavba zariadenia na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny - MŠ Nábrežie sv. Cyrila č. 360/28, Prievidza
477/2023
35 390,87 € Neuvedené Mesto Prievidza
19. December 2022
Dodatok č.1 ku zmluve o dielo č. 65320222.4.1 na vykonanie diela Vybudovanie ostrovčeka na priechode pre chodcov - Za depom, Prievidza
771/2022
35 136,54 € OSP, a.s. Obchod. Stavebníctvo. Podnikanie Prievidza Mesto Prievidza
25. Máj 2023
Dodatok č. 32 ku Komisionárskej zmluve v znení dodatkov č. 1 - 31
2023_0471
34 800,00 € Správa majetku mesta Prievidza, s.r.o. Mesto Prievidza
9. November 2023
Dodatok č. 32 ku Komisionárskej zmluve v znení dodatkov č. 1-31
471/2023
34 800,00 € Správa majetku mesta Prievidza, s. r. o. (v skratke SMMP, s. r. o.) Mesto Prievidza
26. Október 2022
Zmluva o dielo - "Vybudovanie ostrovčeka na priechode pre chodcov - Za depom, Prievidza"
653/2022
34 363,64 € OSP, a.s. Obchod. Stavebníctvo. Podnikanie Prievidza Mesto Prievidza
11. Máj 2022
Potraviny - výrobky z ovocia a zeleniny do MŠ
2022_0283
34 067,19 € Inmedia, spol. s r. o. Mesto Prievidza
30. Jún 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo 477/2023 - Výstavba zariadenia na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny - MŠ Nábrežie sv. Cyrila č. 360/28, Prievidza
20230569
Doplnená
33 745,27 € KALORIM, s.r.o. Mesto Prievidza
26. Apríl 2024
Zmluva o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie spojenej s výkonom autorského dohľadu k stavbe "Mestská plaváreň - rekonštrukcia bazéna""
262/2024
33 000,00 € ArchArt, s.r.o. Mesto Prievidza
25. August 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo zmluvy: KZP-PO4-SC411-2023-80/DDV7
2023_0745
31 807,21 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej Republiky Mesto Prievidza
9. November 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo zmluvy: KZP-PO4-SC411-2023-80/DDV7
745/2023
31 807,21 € Mesto Prievidza Ministerstvo životného prostredia SR
7. Október 2022
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 2920/2022, Podpora administratívnych kapacít pre UMR Prievidza - Nováky
2022_0620
30 812,47 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Prievidza
4. Apríl 2024
Dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov
167/2024
30 137,76 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Mesto Prievidza
28. Jún 2023
Zmluva o poskytovaní reklamných služieb
557/2023
30 000,00 € Petit Press, a.s. Mesto Prievidza
17. Máj 2022
Kúpna zmluva
2022/297
29 900,00 € ELKOPLAST Slovakia s. r. o. Mesto Prievidza
29. December 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta - Gymnastický klub Elán Prievidza
810/2022
29 800,00 € Mesto Prievidza Gymnastický klub Elán Prievidza, o. z.
22. December 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta
1112/2023
29 800,00 € Mesto Prievidza Gymnastický klub Prievidza