Centrálny register zmlúv

Mesto Prievidza

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. Október 2023
Kúpna zmluva č. 24/23
916/2023
27 400,00 € Mesto Prievidza PhDr. Vlado Bartulovič
9. November 2023
Kúpna zmluva č. Z2023573_Z "Dodanie biologicky rozložiteľných priedušných sáčkov na kuchynský odpad s objemom 10 litrov"
186/2023
27 300,00 € STATUS S, s.r.o. Mesto Prievidza
22. Január 2024
Príloha č. 2 k Zmluve o užívaní - splátkový kalendár - MsÚB
34/2024
26 654,16 € Správa majetku mesta Prievidza, s. r. o. (v skratke SMMP, s. r. o.) Mesto Prievidza
25. Január 2023
Príloha č. 2 k Zmluve o užívaní 600/2017 - Splátkový kalendár na r. 2023
42/2023
26 466,96 € Správa majetku mesta Prievidza, s. r. o,. Mesto Prievidza
19. September 2022
Zmluva o dielo - Chodník na Ul Š. Králika v Prievidzi
574/2022
24 824,10 € LEMAS spol. s r. o. Mesto Prievidza
16. Apríl 2024
Revitalizácia priestoru medzi OD Rozvoj a Gymnáziom V.B. Nedožerského - vypracovanie projektovej dokumentácie spojenej s výkonom autorkého dohľadu stavby
200/2024
24 450,00 € INO Buildings s.r.o. Mesto Prievidza
29. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta
2022_0400
24 185,54 € Mesto Prievidza VolleyTeam PD
22. Máj 2024
Splátkový kalendár - služby r. 2024 Mestský úrad B
325/2024
24 124,80 € Správa majetku mesta Prievidza, s. r. o. (v skratke SMMP, s. r. o.) Mesto Prievidza
11. Máj 2022
Potraviny - spracované ryby do MŠ
2022_0289
23 577,72 € Inmedia, spol. s r. o. Mesto Prievidza
28. Jún 2022
Zmluva o dielo č.396/2022 - Vybudovanie spevnených plôch v meste Prievidza
396/2022
23 531,86 € STRABAG s.r.o. Mesto Prievidza
20. Február 2023
Zmluvy o poskytnutí FP na mzdy a prevádzku školy a šk. zariadenia
2023_0162
23 389,95 € Nezisková organizácia Súkromné centrum poradenstva a prevencie Mesto Prievidza
13. Október 2022
Darovacia zmluva - rozšírenie detského ihriska - Majerská ulica
628/2022
22 842,00 € Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Mesto Prievidza
13. December 2022
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo "Chodník na Ul. Š. Králika"
754/2022
22 486,43 € LEMAS spol.s.r.o. Mesto Prievidza
22. November 2022
Dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva č. 00655/2022-PKZP-K40074/22.00
718/2022
22 055,58 € Slovenský pozemkový fond Mesto Prievidza
21. Február 2024
Zmluva o spolupráci a poskytnutí príspevku z rozpočtu mesta na rok 2024
92/2024
22 000,00 € Správa majetku mesta Prievidza, s. r. o. (v skratke SMMP, s. r. o.) Mesto Prievidza
18. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta - Mestský plavecký klub Prievidza, o. z.
460/2023
20 880,00 € Mesto Prievidza Mestský plavecký klub Prievidza, o. z.
13. December 2022
Zmluva o dielo "Rekonštrukcia mostného objektu na Ulici J. Murgaša v meste Prievidza"
755/2022
20 640,00 € DAQE Slovakia s.r.o. Mesto Prievidza
5. Jún 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 274/2023/2.4.1 "Chodník pre bytovým domov č. 1-3 Cesta VI. Clementisa"
499/2023
20 639,63 € LEMAS spol.s.r.o. Mesto Prievidza
8. November 2023
Zmluva o poskytovaní grafických služieb
992/2023
20 000,00 € Komplot Advertising s.r.o. Mesto Prievidza
28. Marec 2023
Príloha č. 2 k Zmluve o užívaní 600/2017 - Splátkový kalendár na r. 2023
287/2023
19 990,62 € Správa majetku mesta Prievidza, s. r. o,. Mesto Prievidza