Centrálny register zmlúv

Mesto Prievidza

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. Január 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta - Zápasnícky klub Baník Prievidza
002/2023
19 893,00 € Mesto Prievidza Zápasnícky klub Baník Prievidza
9. November 2023
Zmluva o poskynutí dotácie z rozpočtu mesta Prievidza - Zápasnícky klub Baník Prievidza
2/2023
19 893,00 € Mesto Prievidza Zápasnícky klub Baník Prievidza
22. December 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta
1118/2023
19 893,00 € Mesto Prievidza Zápasnícky klub Baník Prievidza, o. z.
16. Marec 2023
Zmluva o dielo " Chodník pred bytovým domom č. 1 - 3 Cesta VI. Clementisa
274/2023
19 264,98 € LEMAS spol.s.r.o. Mesto Prievidza
7. Júl 2022
Zmluva č. 36/2022/2337 o poskytnutí príspevku zo štátneho rozpočtu SR na rok 2022 na výkon prác na vojnových hroboch (MVSR)
415/2022
19 000,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Mesto Prievidza
11. Máj 2022
Príloha č. 2 k Zmluve o užívaní - Splátkový kalendár r. 2022
600/2017 - príloha 281/2022
17 644,64 € Správa majetku mesta Prievidza, s. r. o,. Mesto Prievidza
25. November 2022
Zmluva o dielo - Rekonštrukcia skladových priestorov na Garážovej ulici - odstránenie objektu "Sklad soli"
729/2022
17 525,04 € DEMONTA, spol. s.r.o., Košice Mesto Prievidza
23. Máj 2023
Zmluva o dielo - Výstavba zariadenia na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny - MŠ Ul. J. Matúšku č. 759/1, Prievidza
2023_0462
17 501,36 € ECO PRODUKT s.r.o. Mesto Prievidza
9. November 2023
Zmluva o dielo - Výstavba zariadenia na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny - MŠ Ul. J. Matúšku č. 759/1, Prievidza
462/2023
17 501,36 € ECO PRODUKT, s.r.o. Mesto Prievidza
14. September 2022
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena - Pohrebníctvo DVONČ
570/2022
16 575,00 € 1.Mesto Prievidza, 2. Základná škola Pohrebníctvo DVONČ, spol. s r. o.
19. Február 2024
Príloha k nájomnej zmluve č. 18/2016 - Splátkový kalendár - Energie a služby
84/2024
16 210,00 € Mesto Prievidza Spojená škola internátna
29. November 2022
Kúpna zmluva č. 28/22
733/2022
15 440,00 € Mesto Prievidza 1. Monika Kováčová, 2. Klaudia Prieložná
30. Jún 2023
Dodatok č.1 Zmluve o dielo 462/2023 - Výstavba zariadenia na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny - MŠ Ul. J. Matúšku č. 759/1, Prievidza
2023_0568
Doplnená
15 121,40 € ECO PRODUKT s.r.o. Mesto Prievidza
20. November 2023
Zmluva o dielo - Výstavba zariadenia na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny - MŠ Ul. J. Matušku č. 759/1, Prievidza
1012/2023
14 470,97 € ECO PRODUKT, s.r.o. Mesto Prievidza
25. August 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo zmluvy: KZP-PO4-SC411-2023-80/DDR8
2023_0746
14 137,33 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej Republiky Mesto Prievidza
9. November 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo zmluvy: KZP-PO4-SC411-2023-80/DDR8
746/2023
14 137,33 € Mesto Prievidza Ministerstvo životného prostredia SR
13. Október 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 719/2023/2.4.1 "Vybudovanie spevnených plôch v meste Prievidza"
935/2023
14 125,35 € MANDUCH s.r.o. Mesto Prievidza
12. Máj 2022
Zmluva o dielo č. 291/2022
291/2022
13 635,96 € Správa majetku mesta Prievidza, s.r.o. Mesto Prievidza
27. Marec 2024
Zmluva_o_buducej_zmluve_o_zriadeni_vecneho_bremena_Vladimira_Baginova_Eduard_Bagin_kanalizacia
160/2024
13 432,00 € Mesto Prievidza Vladimira Baginová, Eduard Bagin
16. August 2023
Zmluva o dielo "Vybudovanie spevnených plôch v meste Prievidza"
719/2023
13 176,64 € MANDUCH s.r.o. Mesto Prievidza