Centrálny register zmlúv

Mesto Prievidza

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Február 2024
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadom a prevádzke zberného dvora
101/2024
14 629 559,84 € T+T, a.s. Mesto Prievidza
14. December 2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o účelovom úvere č. 0494/21/08722
757/2022
2 500 000,00 € Československá obchodná banka, a.s. Mesto Prievidza
11. Apríl 2023
Dodatok č.11 k Zmluve o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve č.756/2013/OZ/1.2.
354/2023
2 113 511,00 € T+T, a.s. Mesto Prievidza
26. Apríl 2022
Dodatok č. 9 k Zmluve o poskytnutí služieb v odpadovom hospodárstve č. 756/2013/OZ/1.2
212/2022
1 834 495,00 € Neuvedené Neuvedené
20. December 2023
Zmluva o poskytnutí FP na mzdy a prevádzku školy pre r. 2024
1097/2023
1 100 532,00 € Občianske združenie Eškola Mesto Prievidza
19. Jún 2023
Výška finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku školy a ŠZ pre r. 2023-úprava
2023_0526
1 065 065,00 € Občianske združenie Eškola Mesto Prievidza
18. Október 2022
Zmluva o účelovom úvere č. 1178/22/08722
636/2022
1 000 000,00 € Československá obchodná banka, a.s. Mesto Prievidza
1. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
IROP-Z302091CVQ6-91-108
969 800,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Prievidza
6. September 2022
Kúpna zmluva č. 14/22_ZDRAVÝ ŽIVOT, s.r.o.
527/2022
801 000,00 € Mesto Prievidza ZDRAVÝ ŽIVOT, s. r. o.
30. Marec 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 453/2022/2.4.1 „Vybudovanie detských jaslí v meste Prievidza“
296/2023
739 063,72 € ROKO gips, s.r.o. Mesto Prievidza
27. Júl 2022
Vybudovanie detských jaslí v meste Prievidza
453/2022
736 517,63 € ROKO gips, s.r.o. Mesto Prievidza
8. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z401405DVX4
175/2024
712 346,92 € Ministerstvo práce, socálnych vecí a rodiny Mesto Prievidza
31. Máj 2022
Zmluva o poskytovaní služiev v odpadovom hospodárstve
2022/325
699 006,00 € T+T, a.s. Mesto Prievidza
7. September 2022
Zámenná zmluva č. 13/22
550/2022
693 118,94 € Mesto Prievidza Richard Haviar
8. November 2022
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve ku Zmluve č. 325/2022/2.4.1 zo dňa 31.05.2022
698/2022
634 847,22 € T+T, a.s. Mesto Prievidza
30. Január 2024
Dodatok č.13 k Zmluve o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve č.756/2013/OZ/1.2.
40/2024
541 183,66 € T+T, a.s. Mesto Prievidza
28. December 2023
Dodatok č. 12 k Zmluve o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve č. 756/2013/OZ/1.2
1123/2023
491 165,00 € T+T, a.s. Mesto Prievidza
9. November 2023
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021W352-211-34 zo dňa 20.01.2020
605/2023
464 145,15 € Neuvedené Neuvedené
27. November 2023
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021W352-211-34 zo dňa 20.1.2020
1041/2023
464 145,15 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Prievidza
13. Jún 2022
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve
360/2022
428 321,18 € T+T, a. s. Mesto Prievidza