Centrálny register zmlúv

Obec Kapušany

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Júl 2022
Zmluva o termínovanom úvere
931/2022/UZ
400 000,00 € VÚB, a.s Obec Kapušany
26. Júl 2022
Zmluva o termínovanom úvere č. 931/2022/UZ 400 000,00 EUR
OST_009/2022
400 000,00 € VÚB, a.s Obec Kapušany
29. Apríl 2024
dohoda_c_24_37_054_1621_ludia_a_hrady_krok_s_socialnej_ekonomike
SPP_002/2024
355 232,90 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov Obec Kapušany
29. September 2023
zmluva_o_dielo_sagansport_cast_2_znizenie_energetickej_narocnosti_budovy_kd_v_kapusanoch_
027/2023
Doplnená
274 071,68 € SAGANSPORT s.r.o. Obec Kapušany
8. August 2023
zmluva_o_dielo_eurovia_ul_cintorinska
ZOD_023/2023
Doplnená
212 809,27 € EUROVIA SK,a.s. Obec Kapušany
8. December 2023
dodatok_c_1_k_zmluve_dielo_eurovia_rekonstrukcia_casti_mk_ul_cintorinska
ZOD_031/2023
211 077,90 € EUROVIA SK,a.s. Obec Kapušany
18. Apríl 2023
zmluva_o_dielo_sagansport_sportovy_areal_v_parku_sv_cyrila_a_metoda_v_obci_kapusany
ZOD_008/2023
Doplnená
202 527,71 € SAGANSPORT s.r.o. Obec Kapušany
28. August 2023
zmluva_o_prispevku_na_projekt_podpory_sportu_c_z_2022_002_112_fond_na_podporu_sportu
DOT_041/2023
202 527,71 € Fond na podporu športu Obec Kapušany
23. Január 2023
zmluva_nfp_mksr_kulturny_dom
DOT_003/2023
200 000,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Obec Kapušany
27. Marec 2023
zmluva_o_dielo_gmt_development_modernizacia_kulturneho_domu_v_kapusanoch
ZOD_006/2023
179 203,30 € GMT development, s.r.o. Obec Kapušany
25. Október 2023
dodatok_c_01_k_zmluve_o_spolupraci_mk_14_2023_323_9778_zvysenie_zamestnanosti_a_zamestnatelnosti_ludi_zijucich_v_lokalitach_s_pritomnostou_mrk_realizaciou_obnovy_kulturneho_dedicstva
DOT_043/2023
161 319,01 € Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Obec Kapušany
6. Jún 2023
zmluva_o_dielo_il_modernizacia_vo_v_obci_kapusany
ZOD_020/2023
153 481,25 € IL Prešov, spol. s r.o. Obec Kapušany
20. Jún 2023
zmluva_c_230764_08u02_o_poskytnuti_podpory_formou_uveru_z_environmentalneho_fondu
DOT_022/2023
153 481,25 € Environmentálny fond Obec Kapušany
19. Máj 2023
zmluva_o_spolupraci_mksr_mrk_hrad_2023
DOT_016/2023
132 746,40 € Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Obec Kapušany
22. September 2023
zmluva_o_dielo_sagansport_znizenie_energetickej_narocnosti_budovy_kulturneho_domu_v_kapusanoch_cast_1_vymena_stresnej_krytiny_a_bleskozvodu
ZOD_026/2023
Doplnená
109 571,80 € SAGANSPORT s.r.o. Obec Kapušany
13. Apríl 2023
dodatok_c_1_k_zmluve_o_poskytnuti_nfp_c_irop_z_302041m959_rekonstrukcia_splaskovej_kanalizacie_ul_severna_urbarska
DOT_015/2023
100 071,42 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Obec Kapušany
15. December 2022
dodatok_c_1_k_zod_21_r_2022_cmr
ZOD_022/2022
90 477,41 € C.M.R. Slovakia, s.r.o. Obec Kapušany
11. September 2023
dodatok_c_1_city_light_slovakia_s_r_o
KZ_002/2023
Doplnená
83 954,40 € CITY LIGHT SLOVAKIA, s.r.o. Obec Kapušany
17. Október 2022
zmluva_o_dileo_21r_2022_cmr_slovakia_chodnik_ul_zeleznicna_2_etapa
ZOD_017/2022
73 102,07 € C.M.R. Slovakia, s.r.o. Obec Kapušany
25. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí NFP - Riešenie migračných výziev v obci Kapušany
DOT_036/2023
59 800,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Obec Kapušany