Centrálny register zmlúv

Základná škola Hnúšťa

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Jún 2023
Dohoda o poskytnutí finančného daru
18/2023
300,00 € OZ OTVORENOSŤ Základná škola Hnúšťa
27. Máj 2022
Zmluva o Elektronickej Identite
ESC0000009858
0,00 € Slovenská pošta, a.s. Základná škola Hnúšťa
27. Máj 2022
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
12/2022
0,00 € Stredná odborná škola Základná škola Hnúšťa
4. Júl 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2019_MPC_NP_PoP_ZŠ_027
14/2022
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Základná škola Hnúšťa
19. August 2022
Dohoda o platbách za odobraté teplo
15/2022
0,00 € Rimavská energetická, s.r.o. Základná škola Hnúšťa
19. August 2022
Dohoda o platbách za odobratú elektrinu
16/2022
0,00 € SSE, a.s. Základná škola Hnúšťa
19. August 2022
Dohoda o platbách za odobratú elektrinu
17/2022
0,00 € SSE, a.s. Základná škola Hnúšťa
30. August 2022
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
18/2022
0,00 € Medicínsko-preventívna, s.r.o. Základná škola Hnúšťa
30. August 2022
Dodatok č. 01/2022 k Zmluve č. 017/2014/PZS
19/2022
0,00 € Medicínsko-preventívna, s.r.o. Základná škola Hnúšťa
19. September 2022
Dohoda o vykonaní odbornej praxe
20/2022
0,00 € Stredná odborná škola Základná škola Hnúšťa
19. September 2022
Dohoda o vykonaní súvislej odbornej praxe
21/2022
0,00 € Stredná odborná škola Základná škola Hnúšťa
19. September 2022
Dohoda o prenajatí nebytových priestorov
22/2022
0,00 € ZŠ Klokočova 742/15 Hnúšťa TAEKWONDO KLUB Hnúšťa
19. September 2022
Zmluva so sprostredkovateľom
23/2022
0,00 € SAFE WORK - BTS.SK, s.r.o. Základná škola Hnúšťa
19. September 2022
Zmluva o zabezpečení bezpečnostnotechnickej službe a ochrane pred požiarmi
24/2022
0,00 € SAFE WORK - BTS.SK, s.r.o. Základná škola Hnúšťa
19. September 2022
Zamestnávateľská zmluva Životné poistenie s investičným účtom
25/2022
0,00 € UNIQA pojišťovna, a.s. Základná škola Hnúšťa
22. September 2022
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov
26/2022
0,00 € Základná škola Hnúšťa Mesto Hnúšťa - Centrum voľného času
22. September 2022
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov
27/2022
0,00 € Základná škola Hnúšťa Mesto Hnúšťa - Centrum voľného času
22. September 2022
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov
28/2022
0,00 € Základná škola Hnúšťa Mesto Hnúšťa - Centrum voľného času
26. September 2022
Dohoda o prenajatí nebytových priestorov
29/2022
0,00 € Základná škola Hnúšťa Cirkevný zbor Bratskej jednoty Baptistov
26. September 2022
Dodatok č. 2 k zmluve o spolupráci
30/2022
0,00 € Slovenský futbalový zväz Základná škola Hnúšťa