Centrálny register zmlúv

Liptovské múzeum

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. Marec 2023
Komisionárska zmluva
KOMISLMR05/2023
0,00 € Viera Vojteková - DOMINO Liptovské múzeum
14. Marec 2023
Licenčná zmluva o použití diela
LMRZ 17/2023
0,00 € REGION LIPTOV oblastná organizácia cestovného ruchu Liptovské múzeum
15. Marec 2023
Zmluva o dielo
ZOD 7/2023
0,00 € Liptov Lab s. r. o. Liptovské múzeum
23. Marec 2023
Darovacia zmluva
DAR 2/2023
0,00 € Danihel Lila Liptovské múzeum
13. Apríl 2023
Dodatok č. 1 ku Komisionárskej zmluve KOMISLMR 11/2023
D č.1 KOMISLMR11/2023
0,00 € Iveta Rusňáková - IKA Liptovské múzeum
13. Apríl 2023
Komisionárska zmluva
KOMISLMR18/2023
0,00 € Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa v Liptovskom Mikuláši Liptovské múzeum
13. Apríl 2023
Komisionárska zmluva
KOMISLMR09/2023
0,00 € Slovenský poľovnícky zväz, Okresná organizácia Liptovské múzeum
13. Apríl 2023
Komisionárska zmluva
KOMISLMR19/2023
0,00 € Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa v Liptovskom Mikuláši Liptovské múzeum
13. Apríl 2023
Komisionárska zmluva
KOMISLMR20/2023
0,00 € VKÚ Harmanec, s.r.o. Liptovské múzeum
13. Apríl 2023
Komisionárska zmluva
KOMISLMR06/2023
0,00 € Wander Book s.r.o. Liptovské múzeum
13. Apríl 2023
Komisionárska zmluva
KOMISLMR04/2023
0,00 € Fotovideoshop, s.r.o. Liptovské múzeum
13. Apríl 2023
Zmluva č. 19/2023 o platbe členského príspevku
LMRZ 18/2023
0,00 € Zväz múzeí na Slovensku Liptovské múzeum
13. Apríl 2023
Darovacia zmluva
DAR LM 4/2023
0,00 € OZ Pôvabnica Turca Liptovské múzeum
13. Apríl 2023
Komisionárska zmluva
KOMISLMR21/2023
0,00 € CBS spol, s.r.o. Liptovské múzeum
13. Apríl 2023
Zmluva o spolupráci pri tvorbe ponuky regionálnej zľavovej karty
LMRZ 19/2023
0,00 € Klaster LIPTOV-združenie cestovného ruchu Liptovský Mikuláš Liptovské múzeum
17. Apríl 2023
Licenčná zmluva o použití diela
LMRZ 20/2023
0,00 € REGION LIPTOV oblastná organizácia cestovného ruchu Liptovské múzeum
28. Apríl 2023
Zmluva o spolupráci
LMRZ 21/2023
0,00 € Spoločnosť pri Považskej lesnej železnici Liptovské múzeum
30. Apríl 2023
Zmluva o spolupráci
LMRZ 22/2023
0,00 € Spoločnosť pri Považskej lesnej železnici Liptovské múzeum
30. Apríl 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o výpožičke zbierkových predmetov č. ZVZP 2/2022
D č.1 ZVZP 2/2022
0,00 € Občianske združenie Vlkolínec Liptovské múzeum
12. Máj 2023
Rekapitulácia dohôd o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu
LMRZ 32/2023
0,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Liptovské múzeum