Centrálny register zmlúv

Liptovské múzeum

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Október 2022
Zmluva o dielo
ZOD 36/2022
0,00 € Antonín Bukovský Liptovské múzeum
13. Október 2022
Hromadná licenčná zmluva č. VP/22/58160/001
LMRZ 52/2022
0,00 € SOZA Liptovské múzeum
13. Október 2022
Zmluva o dielo
ZOD 37/2022
0,00 € Párička Ľubomír Liptovské múzeum
13. Október 2022
Zmluva o dielo
ZOD 38/2022
0,00 € Kmeť Vladislav Liptovské múzeum
13. Október 2022
Zmluva o dielo
ZOD 39/2022
0,00 € Homola Vladimír Liptovské múzeum
13. Október 2022
Zmluva o dielo
ZOD 40/2022
0,00 € Polťak Vladimír Liptovské múzeum
13. Október 2022
Zmluva o poskytnutí dodácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MK SR na r.2022 číslo MK-29/2002/3.2
DAR LM15/2022
0,00 € Ministerstvo kultúry SR Liptovské múzeum
14. Október 2022
Darovacia zmluva
DAR 8/2022
0,00 € Ing. Pavel Lacko Liptovské múzeum
14. Október 2022
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov
ZVZP 6/2022
0,00 € Katolícka univerzita v Ružomberku Liptovské múzeum
14. Október 2022
Zmluva o dielo
ZOD 43/2022
0,00 € Juraj Blaško Liptovské múzeum
14. Október 2022
Zmluva o dielo
ZOD 44/2022
0,00 € Zuzana Žiaková Liptovské múzeum
14. Október 2022
Zmluva o dielo
ZOD 45/2022
0,00 € prof. PaedDr. Mgr. art. Rastislav Biarinec, ArtD. Liptovské múzeum
27. Október 2022
Darovacia zmluva
DAR 9/2022
0,00 € Lehotský Branislav Liptovské múzeum
27. Október 2022
Zmluva o dielo
ZOD 46/2022
0,00 € Mgr. Peter Laučík, PhD. Liptovské múzeum
27. Október 2022
Dohoda o spolupráci pri usporiadaní výstavy MY 2022
VYST 7/2022
0,00 € ART ŠTÚDIO Liptovský Hrádok Liptovské múzeum
27. Október 2022
Zmluva o spolupráci
LMRZ 54/2022
0,00 € Archeologický ústav SAV Liptovské múzeum
7. November 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí dodácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MK SR na r.2022 číslo MK-29/2002/3.2
D č.1 DAR LM15/2022
0,00 € Ministerstvo kultúry SR Liptovské múzeum
7. November 2022
Kúpna zmluva
KZLM 7/2022
0,00 € Ing. Vladimír Šípoš Liptovské múzeum
24. November 2022
Darovacia zmluva
DAR 10/2022
0,00 € Mgr. Valéria Klementíková Liptovské múzeum
24. November 2022
Darovacia zmluva
DAR 11/2022
0,00 € Mesto Ružomberok Liptovské múzeum