Centrálny register zmlúv

Liptovské múzeum

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. Júl 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-540-04037
DAR LM9/2022
2 000,00 € Fond na podporu umenia Liptovské múzeum
1. Júl 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-540-03946
DAR LM8/2022
2 000,00 € Fond na podporu umenia Liptovské múzeum
16. Február 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č.23-521-01356
DAR LM 3/2023
2 000,00 € Fond na podporu umenia Liptovské múzeum
19. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č.23-540-02488
DAR LM 7/2023
2 000,00 € Fond na podporu umenia Liptovské múzeum
16. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie na projekt
DAR LM 8/2023
2 000,00 € Mesto Ružomberok Liptovské múzeum
10. Január 2023
Predbežná výška preddavkov na vodné a/alebo stočné - oznámenie ČO LM
LMRZ 2/2023
1 896,00 € Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Liptovské múzeum
24. Máj 2024
Dohoda o platbách za odobratú, ale nevyfakturovanú elektrinu - LM L.Janošku
LMRZ 43/2024
1 890,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Liptovské múzeum
25. Jún 2024
Zmluva o dielo
ZOD 20/2024
1 850,00 € Liptov Lab s. r. o. Liptovské múzeum
26. August 2022
Kúpna Zmluva
KZ 8/2022
1 728,00 € EFIN spol. s r.o. Liptovské múzeum
24. Máj 2024
Zmluva č.: JS/2024/M/01184/MZ
LMRZ 36/2024
1 700,40 € JOHNNY SERVIS s.r.o. Liptovské múzeum
11. Január 2024
Dohoda o platbách za odobratú, ale nevyfakturovanú elektrinu - NM LH
LMRZ 05/2024
1 661,00 € Stredoslovenská energetika a.s. Liptovské múzeum
11. Január 2024
Predbežná výška preddavkov na vodné a/alebo stočné - oznámenie ČO LM
LMRZ 11/2024
1 632,00 € Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Liptovské múzeum
26. Január 2023
Dohoda o platbách za odobratú, ale nevyfakturovanú elektrinu - Vlkolínec
LMRZ 6/2023
1 595,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Liptovské múzeum
26. Január 2023
Dohoda o platbách za odobratú, ale nevyfakturovanú elektrinu - Bukovina
LMRZ 9/2023
1 590,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Liptovské múzeum
19. Október 2022
Darovacia zmluva
DAR LM18/2022
1 500,00 € Ústav technológií a inovácií, s. r. o. Liptovské múzeum
7. November 2022
Zmluva o dielo
ZOD 42/2022
1 440,00 € BYP, s.r.o. Liptovské múzeum
28. September 2023
Zmluva o dielo
ZOD 48/2023
1 440,00 € BYP, s.r.o. Liptovské múzeum
12. Jún 2023
Zmluva o podnájme nebytových priestorov
NAJVYP 1/2023
1 380,00 € BYP, s.r.o. Liptovské múzeum
26. August 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-514-04817
DAR LM12/2022
1 300,00 € Fond na podporu umenia Liptovské múzeum
26. August 2022
Dohoda o vzájomnom započítaní záväzkov a pohľadávok
LMRZ 46/2022
1 219,39 € Ticketportal SK,s.r.o. Liptovské múzeum