Centrálny register zmlúv

Liptovské múzeum

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Máj 2022
Zmluva o odborných službách
LMRZ 35/2022
360,00 € Ing. Katarína Hlavatá - audítor Liptovské múzeum
26. Január 2023
Dohoda o platbách za odobratú, ale nevyfakturovanú elektrinu - Ludrová
LMRZ 5/2023
310,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Liptovské múzeum
24. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie na projekt č. CEZ 20240266
DAR LM 5/2024
305,00 € Mesto Ružomberok Liptovské múzeum
18. August 2023
Zmluva o umiestnení reklamy
LMRZ41/2023
300,00 € Gajos, s.r.o. Liptovské múzeum
11. Január 2024
Predbežná výška preddavkov na vodné a/alebo stočné - oznámenie NM LH
LMRZ 10/2024
300,00 € Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Liptovské múzeum
29. Apríl 2024
Dohoda o spolupráci
LMRZ 28/2024
300,00 € Pozemkové spoločenstvo Liptovská Mara Liptovské múzeum
10. Január 2023
Predbežná výška preddavkov na vodné a/alebo stočné - oznámenie NM LH
LMRZ 1/2023
252,00 € Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Liptovské múzeum
11. Január 2024
Dohoda o platbách za odobratú, ale nevyfakturovanú elektrinu - Ludrová
LMRZ 06/2024
220,00 € Stredoslovenská energetika a.s. Liptovské múzeum
10. Júl 2022
Dohoda o spolupráci
LMRZ 41/2022
200,00 € Pozemkové spoločenstvo Liptovská Mara Liptovské múzeum
7. Jún 2023
Dohoda o spolupráci
LMRZ 36/2023
200,00 € Pozemkové spoločenstvo Liptovská Mara Liptovské múzeum
22. Jún 2023
Dohoda o spolupráci
LMRZ 37/2023
200,00 € Pozemkové spoločenstvo Liptovská Mara Liptovské múzeum
20. September 2023
Zmluva o odborných službách
LMRZ 46/2023
200,00 € Ing. Katarína Hlavatá - audítor Liptovské múzeum
7. December 2023
Zmluva o spolupráci pri tvorbe ponuky regionálnej zľavovej karty
LMRZ 55/2023
168,00 € Klaster LIPTOV-združenie cestovného ruchu Liptovský Mikuláš Liptovské múzeum
30. Máj 2024
Zmluva o spolupráci pri tvorbe ponuky regionálnej zľavovej karty
LMRZ 46/2024
168,00 € Klaster LIPTOV-združenie cestovného ruchu Liptovský Mikuláš Liptovské múzeum
14. Október 2022
Dohoda o vzájomnom započítaní záväzkov a pohľadávok
LMRZ 53/2022
162,72 € Ticketportal SK, s. r. o. Liptovské múzeum
24. Máj 2024
Zmluva č.JS/2024/M/01581/MZ
LMRZ 45/2024
156,00 € JOHNNY SERVIS s.r.o. Liptovské múzeum
23. Marec 2023
Dohoda o spolupráci pri realizácii výstav s OZ FOTOKLUB RK 1924 - v roku 2023
VYST 1/2023
150,00 € Občianske združenie FOTOKLUB RK 1924 Liptovské múzeum
12. Máj 2023
Dohoda o platbách za odobratú, ale nevyfakturovanú elektrinu - Ludrová
LMRZ 23/2023
149,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Liptovské múzeum
7. November 2022
Zmluva o spolupráci pri tvorbe ponuky regionálnej zľavovej karty
LMRZ 55/2022
144,00 € Klaster LIPTOV-združenie cestovného ruchu Liptovský Mikuláš Liptovské múzeum
24. Máj 2024
Zmluva č.: JS/2024/M/01029/MZ
LMRZ 37/2024
132,00 € JOHNNY SERVIS s.r.o. Liptovské múzeum