Centrálny register zmlúv

Liptovské múzeum

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. August 2022
Zmluva o dielo
ZOD 25/2022
0,00 € Igor Maršálek Liptovské múzeum
5. August 2022
Zmluva o dielo
ZOD 26/2022
0,00 € Julian Veverica Liptovské múzeum
5. August 2022
Zmluva o dielo
ZOD 27/2022
0,00 € Juraj Madari Liptovské múzeum
5. August 2022
Zmluva o dielo
ZOD 28/2022
0,00 € Aleksej Kardash Liptovské múzeum
5. August 2022
Zmluva o dielo
ZOD 29/2022
0,00 € Marián Vavro Liptovské múzeum
5. August 2022
Zmluva o dielo
ZOD 30/2022
0,00 € Kamil Mikulčík Liptovské múzeum
5. August 2022
Zmluva o dielo
ZOD 31/2022
0,00 € Akad. sochár Juraj Maták Liptovské múzeum
12. August 2022
Zmluva o spolupráci pri predaji vstupeniek č. AM/1022/74E
LMRZ 44/2022
0,00 € Ticketportal SK,s.r.o. Liptovské múzeum
26. August 2022
Licenčná zmluva
LMRZ 43/2022
0,00 € Ján Čalovka Liptovské múzeum
26. August 2022
Dohoda o urovnaní
LMRZ 47/2022
0,00 € SOZA Liptovské múzeum
26. August 2022
Zmluva o spolupráci v programoch spoločnosti EFIN
LMRZ 48/2022
0,00 € EFIN spol. s r.o. Liptovské múzeum
13. Október 2022
Licenčná zmluva
LMRZ 49/2022
0,00 € Mgr. Dana Antolová Liptovské múzeum
13. Október 2022
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov
ZZZP 9/2022
0,00 € Slovenské národné múzeum Liptovské múzeum
13. Október 2022
Zmluva o dielo
ZOD 33/2022
0,00 € Ing. Michal Ondrejkov Liptovské múzeum
13. Október 2022
Licenčná zmluva
LMRZ 51/2022
0,00 € PhDr. Peter Vítek Liptovské múzeum
13. Október 2022
Licenčná zmluva
LMRZ 50/2022
0,00 € Mgr. Drahomír Velička, PhD. Liptovské múzeum
13. Október 2022
Zmluva o výpožičke zbierkového predmetu
ZVZP 3/2022
0,00 € Kysucké múzeum v Čadci Liptovské múzeum
13. Október 2022
Dodatok. č.1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-541-05283
DAR LM14/2022
0,00 € Fond na podporu umenia Liptovské múzeum
13. Október 2022
Zmluva o dielo
ZOD 34/2022
0,00 € MgA. Radek Zdráhal Liptovské múzeum
13. Október 2022
Zmluva o dielo
ZOD 35/2022
0,00 € Kamil Mikulčík Liptovské múzeum