Centrálny register zmlúv

Liptovské múzeum

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. Február 2023
ZMLUVA O DIELO na realizáciu diela „Modernizácia sídelnej budovy Liptovského múzea“
ZOD 1/2023
226 878,35 € RISS Plus, s.r.o Liptovské múzeum
14. Október 2022
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
DAR LM17/2022
210 500,00 € Ministerstvo kultúry SR Liptovské múzeum
5. August 2022
Zmluva o dielo na realizáciu diela "Liptovské múzeum - stavebné úpravy Národopisného múzea v Liptovskom Hrádku"
ZOD 32/2022
208 260,34 € M.A.P.S. Group, s.r.o. Liptovské múzeum
20. December 2023
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu - čiastková zmluva
LMRZ 60/2023
105 310,81 € Slovenský plynárenský priemysel Liptovské múzeum
30. Máj 2023
Zmluva o dielo a Licenčná zmluva
LMRZ 34/2023
63 964,68 € Ústav technológií a inovácií, s. r. o. Liptovské múzeum
26. Január 2023
Dohoda o platbách za odobratú, ale nevyfakturovanú elektrinu - MLD Pribylina
LMRZ 4/2023
53 328,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Liptovské múzeum
21. December 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-523-05564
DAR LM19/2022
44 000,00 € Fond na podporu umenia Liptovské múzeum
5. September 2023
Zmluva o dielo
ZOD 35/2023
35 517,60 € NABIMEX, s.r.o. Liptovské múzeum
5. September 2023
Zmluva o dielo
ZOD 35/2023-2
35 517,60 € NABIMEX, s.r.o. Liptovské múzeum
12. Máj 2023
Dohoda o platbách za odobratú, ale nevyfakturovanú elektrinu - MLD Pribylina
LMRZ 31/2023
29 664,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Liptovské múzeum
4. Január 2024
Dohoda o platbách za odobratú, ale nevyfakturovanú elektrinu - MLD Pribylina
LMRZ 01/2024
25 644,00 € Stredoslovenská energetika a.s. Liptovské múzeum
26. Január 2023
Dohoda o platbách za odobratú, ale nevyfakturovanú elektrinu - LM Ružomberok
LMRZ 12/2023
24 970,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Liptovské múzeum
20. Máj 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
NAJVYP 1/2022
23 400,00 € Miroslav Ilavský Liptovské múzeum
26. Január 2023
Dohoda o platbách za odobratú, ale nevyfakturovanú elektrinu - ČO LM
LMRZ 11/2023
22 583,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Liptovské múzeum
12. Január 2023
Dohoda o platbách za odobratú, ale nevyfakturovanú elektrinu - MLD Pribylina
LMRZ 3/2023
20 604,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Liptovské múzeum
30. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prost.rozp. MK SR na rok 2022 číslo: MK-8834/2021-180
DAR LM7/2022
20 000,00 € Ministerstvo kultúry SR Liptovské múzeum
16. Február 2023
Oznámenie o výške platieb za opakované dodávky plynu
LMRZ 14/2023
19 660,00 € Slovenský plynárenský priemysel Liptovské múzeum
30. Január 2024
Zmluva o dielo
ZOD 1/2024
19 371,00 € ODura, s.r.o. Liptovské múzeum
20. December 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 178/2020/OK o zverení zhodnotenia nehnuteľností a hnuteľného majetku Žilinského samosprávneho kraja do správy správcovi
LMRZ 62/2023
19 200,00 € Žilinský samosprávny kraj Liptovské múzeum
20. Júl 2022
Kúpna Zmluva
KZ 7/2022
16 100,00 € Nunofia, s.r.o. Liptovské múzeum