Centrálny register zmlúv

Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Apríl 2024
Kúpna zmluva č. Z/032/2024
Z/032/2024
2 205,04 € Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi SF WOOD, s.r.o.
27. Jún 2023
Kúpna zmluva č. Z20235818_Z
Z/109/2023
2 240,00 € 4digital s.r.o. Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
7. Jún 2023
Kúpna zmluva č. Z20234772_Z
Z/103/2023
2 420,00 € LOVTEK, s.r.o. Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
8. Júl 2022
Zmluva č. 08/06/2022/P o vykonávaní služieb bezpečnosti práce a ochrany pred požiarmi podľa zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. a zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
035/2022
2 456,00 € PYROBOSS, s.r.o. Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
24. Január 2024
Kúpna zmluva č. Z/3/2024
Z/003/2024
2 625,00 € SF WOOD, s.r.o. Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
4. Júl 2023
Kúpna zmluva č. Z20236565_Z
Z/115/2023
2 650,00 € FaxCopy Pro s.r.o. Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
18. Máj 2023
Zmluva o poskytovaní služieb č. Z20233459_Z
096/2023
3 312,00 € Silver Tech, s.r.o. Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
27. November 2023
Kúpna zmluva č. Z/161/2023
Z/161/2023
3 757,91 € Drevostavby D.Ľ.J. s.r.o. Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
4. Júl 2023
Kúpna zluva č. Z20236228_Z
Z/114/2023
4 000,00 € IBO s.r.o. Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
20. December 2022
Kúpna zmluva č. Z/104/2022
1042022
Doplnená
4 131,00 € Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom V Spišskej Novej Vsi PRP, s.r.o.
5. December 2023
Kúpna zmluva č. Z202313646_Z
Z/168/2023
4 200,00 € SGS Geosolutions s.r.o. Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
16. August 2023
Kúpna zmluva č. Z/137/2023
Z/137/2023
4 324,20 € Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi DREVOSTAVBY D.Ľ.J. s.r.o.
23. Apríl 2024
Kúpna zmluva
Z/035/2024
4 907,06 € Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi ZVP Tatry, s.r.o.
29. Apríl 2024
Zmluva o dielo
Z/042/2024
4 950,00 € Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie
30. August 2022
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 0082/Nadácia VSE/2022
055/2022
5 000,00 € Nadácia VSE Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
31. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 0064/Nadácia VSE/ 2023
Z/134/2023
5 000,00 € Nadácia VSE Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
14. November 2022
Dohoda o súčinnosti pri delimitácii licenčných práv
090/2022
Doplnená
5 183,00 € Foresta SK, a.s. Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
19. Január 2024
Kúpna zmluva č. Z/004/2024
Z/004/2024
5 248,53 € Timber Trade s.r.o. Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
7. Jún 2023
Kúpna zmluva č. Z20234768_Z
Z/102/2023
5 300,00 € IBO s.r.o. Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
14. September 2022
Kúpna zmluva č. Z/058/2022
058/2022
5 372,40 € Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi Firma Handlowo - Uslugowa Antoni Zajac