Centrálny register zmlúv

Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. August 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5101041603C/2025
ZM-E-7/2023
0,00 € Východoslovenská energetika, a.s. Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
24. August 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5101041603B/2025
ZM-E-8/2023
0,00 € Východoslovenská energetika, a.s. Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
24. Júl 2024
Zmluva o dodávke a odbere tepla a pitnej vody č. ZM-T-03/2024
ZM-T-03/2024
0,00 € Vlastníci objektu „Pavilón služieb“ na ulici Francisciho, súpisné číslo 3228 v Poprade, v správe SPOLBYT, s.r.o. Poprad Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
24. Júl 2024
Zmluva o užívaní spoločného zariadenia domu a inštalácií odovzdávacej stanice tepla č. ZM-OST-01/2024
ZM-OST-01/2024
0,00 € Vlastníci objektu „Pavilón služieb“ na ulici Francisciho, súpisné číslo 3228 v Poprade, v správe SPOLBYT, s.r.o. Poprad Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
12. Júl 2024
Dodatok č. 5 o ukončení Zmluvy o dodávke a odbere tepla č. ZM-T-275/2017
Dodatok č. 5 k ZM-T-275/2017
0,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu Polyfunkčnej vybavenosti, na ul. L. Svobodu 4885/93, 95 v Poprade, v správe Správa bytov a domov s.r.o. Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
12. Júl 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nehnuteľností a technologických zariadení
Dodatok č. 2 k ZM-O-66/2017
0,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu Polyfunkčnej vybavenosti, na ul. L. Svobodu 4885/93,95 v Poprade, v správe Správa bytov a domov s.r.o. Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
10. Júl 2024
Zmluva o dodávke a odbere tepla a pitnej vody č. ZM-T-02/2024
ZM-T-02/2024
0,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu na ulici Ludvíka Svobodu, súpisné číslo: 4885, orientačné číslo: 85,87,89, 91,93,95 v Poprade v zastúpení Bytový podnik Poprad, s.r.o. Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
10. Júl 2024
Zmluva o nájme nehnuteľností a technologických zariadení č. ZM-O-7/2027
ZM-O-7-2024
0,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu na ulici Ludvíka Svobodu, súpisné číslo: 4885, orientačné číslo: 85,87,89, 91,93,95 v Poprade v zastúpení Bytový podnik Poprad, s.r.o. Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
8. Júl 2024
Dodatok č. 2 uzatvorený k Zmluve č. ZM-T-138/2017
Dodatok č. 2 k ZM-T-138/2017
0,00 € Magura - Poprad Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
3. Júl 2024
Dodatok č. 2 k Rámcovej kúpnej zmluve zo dňa 14.12.2020
Dodatok č. 2 k ZM-O-27/2020
0,00 € GAS-ME-RA s.r.o. Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
29. Máj 2024
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy a o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny
ZM-E-2/2024
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
14. Máj 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke a odbere tepla, zo dňa 14.09.2016 č. ZM-T-02/2017
Dodatok č. 2 k ZM-T-02/2017
0,00 € JUDr. Milan Sivý Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
13. Máj 2024
Zmluva o dielo č. 24180
ZM-O-5/2024
314 322,78 € SERIO s.r.o. Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
13. Máj 2024
Rámcová zmluva
ZM-O-6/2024
0,00 € EkoEnergia Palivá, s.r.o. Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
11. Apríl 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke a odbere tepla zo dňa 29.12.2016
Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke a odbere tepla zo dňa 29.12.2016
0,00 € Slovenská pošta, a. s. Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
14. Máj 2024
Špecifikácia Služby vpn: LINK č.: VPN24031210551 k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb č.: GEN16121410551
Špecifikácia č. 5 k ZM-O-5/2017
1 328,00 € Slovanet, a.s. Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
18. Marec 2024
Dodatok č. 4 uzatvorený k Zmluve č. k ZM-T-275/2017
Dodatok č. 4 k ZM-T-275/2017
0,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu Polyfunkčnej vybavenosti na ul. L. Svobodu 4885/93, 95 v Poprade, v správe Správa bytov a domov s.r.o. Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
18. Marec 2024
Dodatok č. 4 uzatvorený k Zmluve č. k ZM-T-316/2017
Dodatok č. 4 k ZM-T-316/2017
0,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu Pozdrav, Letná 3369/19 v Poprade, v správe Správa bytov a domov s.r.o. Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
18. Marec 2024
Dodatok č. 4 uzatvorený k Zmluve č. k ZM-T-300/2017
Dodatok č. 4 k ZM-T-300/2017
0,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu Novela, Suchoňova 3469/3,5 v Poprade, v správe Správa bytov a domov s.r.o. Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
18. Marec 2024
Dodatok č. 4 uzatvorený k Zmluve č. k ZM-T-131/2017
Dodatok č. 4 k ZM-T-131/2017
0,00 € LETKA - spoločenstvo vlastníkov bytov, 36153044 Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.