Centrálny register zmlúv

Mesto Hriňová

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. September 2022
Dodatok č. 3 k zmluve o zverení majetku mesta do správy zo dňa 30.06.2021
EXT_083/2022
372 514,45 € Správa športových zariadení mesta Hriňová Mesto Hriňová
1. Máj 2022
Vybudovanie športoviska s multifunkčnou športovou plochou
EXT_045/2022
304 373,21 € Slovenský zväz ľadového hokeja Mesto Hriňová
12. Júl 2022
Dodatok č. 2 zmluve o zverení majetku mesta do správy zo dňa 30.06.2021 v znení dodatku č. 1 zo dňa 30.08.2021
EXT_061/2022
301 930,64 € Správa športových zariadení mesta Hriňová Mesto Hriňová
8. Február 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
EXT_018/2023
199 034,88 € Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Mesto Hriňová
12. Júl 2022
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 07/2022
EXT_057/2022
153 673,23 € RENOVIA, s.r.o. Mesto Hriňová
13. Máj 2022
Zmluva o dielo č. 07/2022
EXT_052/2022
135 342,74 € RENOVIA, s.r.o. Mesto Hriňová
7. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
EXT_045/2023
122 200,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Hriňová
9. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
EXT_046/2023
122 200,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Hriňová
22. Jún 2023
Kúpna zmluva
KUL_027/2023
120 105,00 € CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. Mesto Hriňová
11. Máj 2023
Zmluva o dielo
EXT_038/2023
95 926,07 € STAV-OMA, s.r.o. Mesto Hriňová
22. September 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo
EXT_068/2023
95 926,07 € STAV-OMA, s.r.o. Mesto Hriňová
24. August 2023
Zmluva o dielo
EXT_062/2023
79 080,00 € KOMA SLOVAKIA s.r.o. Mesto Hriňová
22. Jún 2023
Kúpna zmluva
KUL_026/2023
57 668,40 € SEDASPORT, s.r.o. Mesto Hriňová
30. Apríl 2024
Zmluva o dielo
EXT_032/2024
48 726,96 € IMREX Holding s. r. o. Mesto Hriňová
27. Október 2022
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
EXT_088/2022
40 521,00 € Pôdohospodárska platobná agentúra Mesto Hriňová
12. Máj 2022
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI č. 1222/2022/ORRCR
EXT_050/2022
35 240,00 € Banskobystrický samosprávny kraj Mesto Hriňová
5. Máj 2022
Kúpna zmluva na predaj automobilu TOYOTA
EXT_047/2022
33 544,00 € PORTAS GROUP spol. s r.o. Mesto Hriňová
16. Jún 2023
Zmluva o dielo
EXT_048/2023
33 243,00 € IMREX Holding s. r. o. Mesto Hriňová
14. November 2023
Dohoda o spolupráci
EXT_075/2023
32 412,00 € TURISTICKÝ NOVOHRAD A PODPOĽANIE Mesto Hriňová
5. Máj 2022
Zmluva o dielo
EXT_046/2022
29 984,67 € Kamenský Ján - Stavebné práce exteriérov a interiérov Mesto Hriňová