Centrálny register zmlúv

Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.OPKZP-PO1-SC131-2017-22/11
SNPMP-2023- 063
Doplnená
1 492 955,08 € Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky v zast. Slovenská agentúra životného prostredia
19. Január 2024
Z M L U V A č. 232664 08U02 o poskytnutí finančných prostriedkov z Environmentálneho fondu na úhradu nákladov súvisiacich so zabezpečením zvýšených záchytov uhlíka v lesnej pôde a biomase uskutočnením opatrení ochrany a starostlivosti o chránené územia
SNPMP-2024-001
1 000 000,00 € Environmentálny fond Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
17. Október 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
SNPMP-2023-103
429 930,48 € Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej Ministerstvo životného prostredia SR
7. September 2023
Z M L U V A č. 232073 08U02 o poskytnutí finančných prostriedkov z Environmentálneho fondu na úhradu nákladov súvisiacich so zabezpečením zvýšených záchytov uhlíka v lesnej pôde a biomase uskutočnením opatrení ochrany a starostlivosti o chránené územia
SNPMP-2023-089
347 720,00 € Environmentálny fond Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
2. November 2023
Zmluva o poskytnutní prostriedkov na spolufinancovanie projektu zo štátneho rozpočtu v rámci programu pre životné prostredie a ochranu klímy LIFE pre programové obdobie 2014-2020
SNPMP-2023-111
322 934,00 € Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej Ministerstvo životného prostredia SR
11. Október 2023
KONTRAKT č.288/2023/6.6
SNPMP-2023-101
Doplnená
207 114,00 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
8. September 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. IROP-Z-302071CVN1-76-93
SNPMP-2023-072
Doplnená
168 137,80 € Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Pribinova 25
28. November 2023
Kúpna zmluva
SNPMP-2023-122
106 553,90 € Ing. Štefan Nižnan Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
30. Jún 2023
Kúpna zmluva
SNPMP-2023-057
84 192,00 € EURIS PRO-AGRO,s.r.o. Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
30. Jún 2023
Kúpna zmluva
SNPMP-2023-058
Doplnená
82 380,00 € EURIS PRO-AGRO,s.r.o. Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
28. November 2023
Kúpna zmluva
SNPMP-2023-123
77 912,32 € Mgr. Martina Rodáková Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
28. November 2023
Kúpna zmluva
SNPMP-2023-124
63 228,32 € Mária Ambrózová Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
9. Apríl 2024
KÚPNA ZMLUVA
SNPMP-2024-013
61 998,00 € AGROTRADE GROUP spol. s r.o. Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
28. November 2023
Kúpna zmluva
SNPMP-2023-126
32 038,81 € Danka Rosiarová Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
28. November 2023
Kúpna zmluva
SNPMP-2023-125
30 340,20 € Viera Šintajová Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
28. November 2023
Kúpna zmluva
SNPMP-2023-127
30 340,20 € Eva Hladíková Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
28. November 2023
Kúpna zmluva
SNPMP-2023-129
30 340,20 € Jaroslav Brndiar Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
28. November 2023
Kúpna zmluva
SNPMP-2023-130
30 340,20 € Branislav Brndiar Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
9. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní služieb uzavretá podľa § 269 ods.2 a nasl.Obchodného zákonníka
SNPMP-2024-029
24 850,00 € Bc.Andrej Gašpar Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
28. November 2023
Kúpna zmluva
SNPMP-2023-121
24 272,16 € Ing. Ján Struhár Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej