Centrálny register zmlúv

Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom, s.r.o.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Január 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
072023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Helena Malíková
19. Január 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
112023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Ľuboš Lhotský
19. Január 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
122023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Jaromír Herák
19. Január 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
092023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Stanislav Berák
19. Január 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
062023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Jana Balážová
19. Január 2023
Dodatok č.43 k Zmluve o dodávke vody
2023 1
0,00 € Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Mestský bytový podnik
27. Január 2023
Zmluva o združenej dodávke plynu
2023 2
0,00 € ZSE Energia, a. s. Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom, s.r.o.
27. Január 2023
Zmluva o združenej dodávke plynu
2023 3
0,00 € ZSE Energia, a. s. Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom, s.r.o.
31. Január 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
132023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Nikola Vatrtová
31. Január 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
142023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Miriam Revayová
31. Január 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
152023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Juraj Kuchta
31. Január 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
162023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Andrea Moravčíková
31. Január 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
172023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Martina Toráčová
31. Január 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
192023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Veronika Barátová
31. Január 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
202023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Danka Strkáčová
31. Január 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
212023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Milda Heráková
3. Február 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
3892022
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Mgr. Veronika Rojkovičová
3. Február 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
3912022
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Tomáš Vallo
3. Február 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
3902022
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Eva Kurišová
3. Február 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
3922022
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Paulína Heráková