Centrálny register zmlúv

Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom, s.r.o.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Júl 2022
Nájomná zmluva na opakované uzavretie
2202022
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom, s.r.o. Ing. Ivan Juráček
20. Júl 2022
Zmluva o zriadení a poskytovaní služieb elektronických komunikácií
2022 20
0,00 € O - NET, s.r.o. Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom, s.r.o.
21. Júl 2022
Dohoda o skončení nájmu bytu
2022 21
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom, s.r.o. Skovajsová Lenka
21. Júl 2022
Nájomná zmluva na opakované uzavretie
2212022
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom, s.r.o. Terézia Ochabová
21. Júl 2022
Nájomná zmluva na opakované uzavretie
2222022
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom, s.r.o. Dušan Biháry
21. Júl 2022
Nájomná zmluva na opakované uzavretie
2232022
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom, s.r.o. Viola Oláhová
21. Júl 2022
Nájomná zmluva na opakované uzavretie
2242022
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom, s.r.o. Július Sendrei
21. Júl 2022
Nájomná zmluva na opakované uzavretie
2252022
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom, s.r.o. Erika Pusztayová
25. Júl 2022
Dohoda o skončení nájmu bytu
2022 22
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom, s.r.o. PaedDr. Jana Sláviková
25. Júl 2022
Nájomná zmluva na opakované uzavretie
2262022
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom, s.r.o. Tomáš Stano
2. August 2022
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia
2022 23
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom, s.r.o.
2. August 2022
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia
2022 24
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom, s.r.o.
2. August 2022
Dodatok č.1 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov
2022 25
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom, s.r.o. Spoločná úradovňa samosprávy, n.o.
8. August 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov č. 2089005021
2022 26
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. FDS spol. s r.o.
8. August 2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov č. 0109345020
2022 27
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. MDDr. Martin Ondrejka
8. August 2022
Zmluva o podnájme nebytových priestorov č. 0310005024
0310005024
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Pharmaceutikal care s.r.o.
8. August 2022
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
2272022
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Veronika Zichová
8. August 2022
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
2282022
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Eva Slováčková
8. August 2022
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
2292022
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Monika Hrevúšová
8. August 2022
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
2302022
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Liliana Chorvátová