D o d a t o k č . 1 k Dohode číslo: 22/22/054/2 zo dňa 28.01.2022 o poskytnutí finančného príspevku na podporu zamestnávania znevýhodnených UoZ v rámci národného projektu „Chyť sa svojej šance“- Opatrenie č. 3


Identifikácia dodatku

Číslo dodatku:Dodatok č. 1
Obstarávateľ:Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš
Dodávateľ:A3um, s.r.o.
Názov dodatku:D o d a t o k č . 1 k Dohode číslo: 22/22/054/2 zo dňa 28.01.2022 o poskytnutí finančného príspevku na podporu zamestnávania znevýhodnených UoZ v rámci národného projektu „Chyť sa svojej šance“- Opatrenie č. 3
Poznámka:zmena sídla
      Zobrazenia: 0x