Centrálny register zmlúv

Technické siete Bratislava, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. November 2023
Dohoda o poskytovaní centralizovaných činností vo verejnom obstarávaní
TSB-2023/29/CVO
0,00 € Technické siete Bratislava, a.s. BIONERGY, a. s.
16. November 2023
Dohoda o poskytovaní centralizovaných činností vo verejnom obstarávaní
TSB-2023/19/CVO
0,00 € Technické siete Bratislava, a.s. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
30. November 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o účelovom úvere
0044/23/46134
0,00 € Československá obchodná banka, a.s. Technické siete Bratislava, a.s.
4. December 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny
TSB-2023/39/VO
0,00 € G&E Trading, a.s. Technické siete Bratislava, a.s.
15. December 2023
Dodatok č.1
TSB-2023/04/DZ/1
0,00 € Technické siete Bratislava, a.s. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
18. December 2023
Zmluva o dodávke plynu
TSB-2023-41-VO
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Technické siete Bratislava, a.s.
21. December 2023
Dodatok č.1 k Rámcovej dohode č. TSB-VOb-22-01
Dodatok č.1
0,00 € MELIFEX, s.r.o. Technické siete Bratislava, a.s.
21. December 2023
Zmluva č. 0044/23/46134 - Dodatok č.3
Zmluva č. 0044/23/46134 - Dodatok č.3
0,00 € Československá obchodná banka, a.s. Technické siete Bratislava, a.s.
4. Január 2024
Zmluva č. PZ002000347341_001 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
PZ002000347341_001
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Technické siete Bratislava, a.s.
22. Január 2024
DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O ZDRUŽENEJ DODÁVKE ELEKTRINY TSB-2023/39/VO-D1
MAGTS2300348
0,00 € G&E Trading, a.s. Technické siete Bratislava, a.s.
30. Január 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o združenej dodávke elektriny
TSB-2023/39/VO-D1
0,00 € G&E Trading, a.s. Technické siete Bratislava, a.s.
14. Február 2024
Dohoda o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní
TSB-SVO-04/2024
0,00 € Technické siete Bratislava, a.s. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
22. Február 2024
Zmluva o podnájme nebytových priestorov
240125
0,00 € cargo-partner SR, s.r.o. Technické siete Bratislava, a.s.
27. Február 2024
Zmluva o zabezpečení dodávky energií č. 026/2023/D
026/2023/D
0,00 € Istrochem Reality, a.s., Technické siete Bratislava, a.s.
12. Apríl 2024
Dodatok č. 3 k Rámcovej zmluve
MAGTS2200283//2023/D3
0,00 € Signify Slovakia s.r.o. Technické siete Bratislava, a.s.
25. Apríl 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní služieb
TSB-2023/04/DZ/2
0,00 € Technické siete Bratislava, a.s. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
30. Apríl 2024
Zmluva o združenej dodávke elektriny
9410677048
0,00 € ZSE Energia, a.s. Technické siete Bratislava, a.s.
30. Apríl 2024
Zmluva o združenej dodávke elektriny
9410677050
0,00 € ZSE Energia, a.s. Technické siete Bratislava, a.s.
16. Máj 2024
Dodatok č. 1
240125- D1
0,00 € cargo-partner SR, s.r.o. Technické siete Bratislava, a.s.
9. November 2022
Poistná zmluva
11-422785
60,56 € Union poisťovňa, a. s. Technické siete Bratislava, a.s.