Centrálny register zmlúv

Technické siete Bratislava, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Júl 2023
Dodatok č. 1 - poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu
11-319830-D1
157,34 € Union poisťovňa, a. s. Technické siete Bratislava, a.s.
8. December 2022
Zmluva o nájme parkovacích miest
TSB-NZ-03/2022
Doplnená
168,00 € EUROPEUM Business Center s. r. o. Technické siete Bratislava, a.s.
11. Január 2024
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žladatela do distribučnej sústavy
122377075
213,30 € Západoslovenská distribučná, a.s. Technické siete Bratislava, a.s.
8. Apríl 2024
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme parkovacích miest
TSB-NZ-03/2022
288,12 € EUROPEUM Business Center s. r. o. Technické siete Bratislava, a.s.
8. Apríl 2024
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadatela do distribučnej sústavy (uzatvorená v súlade s§ 31 ods. 2 písm. h) zákona
122388869
421,44 € Západoslovenská distribučná, a.s. Technické siete Bratislava, a.s.
9. November 2022
Poistná zmluva
11-319830
477,60 € Union poisťovňa, a. s. Technické siete Bratislava, a.s.
8. Apríl 2024
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadatela do distribučnej sústavy
122396603
663,77 € Západoslovenská distribučná, a.s. Technické siete Bratislava, a.s.
13. Júl 2023
Dodatok č. 1 - poistenie majetku podnikateľských subjektov
11-422785-D1
732,12 € Union poisťovňa, a. s. Technické siete Bratislava, a.s.
9. November 2022
Poistná zmluva
9059805146
989,01 € Generali Poisťovňa pobočka poisťovne z iného členského štátu Technické siete Bratislava, a.s.
9. November 2022
Poistná zmluva
9059805147
1 807,86 € Generali Poisťovňa pobočka poisťovne z iného členského štátu Technické siete Bratislava, a.s.
25. Apríl 2024
Kúpna zmluva
Kúpna zmluva
3 166,67 € Roman Chrenko Technické siete Bratislava, a.s.
20. Marec 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
TSB-2023/06/VO
4 350,00 € ZELENÁ LÚKA s.r.o. Technické siete Bratislava, a.s.
5. Máj 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
TSB-2023/07/VO
5 220,60 € Commander Services s.r.o. Technické siete Bratislava, a.s.
30. September 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
TSB-220930
6 275,76 € BELUX s.r.o. Technické siete Bratislava, a.s.
2. December 2022
Kúpna zmluva
TSB-VO-05/2022
9 119,26 € Vision IT Solutions, a. s. Technické siete Bratislava, a.s.
14. Jún 2023
Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
TSB-2023/16/VO
9 900,00 € osobnyudaj.sk, s.r.o. Technické siete Bratislava, a.s.
24. Január 2023
Zmluva o poskytovaní poradenských a konzultačných služieb v oblasti životného prostredia
TSB-2023/01/VO
10 584,00 € ENVIS, s.r.o. Technické siete Bratislava, a.s.
3. Január 2023
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
TSB-VO-07/2022
11 520,00 € SWAN, a.s. Technické siete Bratislava, a.s.
18. Máj 2023
Zmluva o nájme a servise
TSB-2023/17/VO
11 880,00 € Enox, s.r.o. Technické siete Bratislava, a.s.
14. November 2023
Rámcová dohoda
TSB-2023/34/VO
16 800,00 € SOFTIP a.s. Technické siete Bratislava, a.s.