Centrálny register zmlúv

REGIÓN LIPTOV - Oblastná organizácia cestovného ruchu

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Október 2022
Zmluva o správe, prevádzke a užívaní majetku
2022-09-09
0,00 € BGW spol. s.r.o. REGIÓN LIPTOV - Oblastná organizácia cestovného ruchu
4. Október 2022
Zmluva o výpožičke
2022-09-08
0,00 € BGW spol. s.r.o. REGIÓN LIPTOV - Oblastná organizácia cestovného ruchu
10. Október 2022
Licenčná Zmluva
2022-10-03
0,00 € MH-Photo, s.r.o. REGIÓN LIPTOV - Oblastná organizácia cestovného ruchu
17. Október 2022
zmluva o postúpení práv a povinností stavebníka
2022-10-02
0,00 € Mesto Liptovský Mikuláš REGIÓN LIPTOV - Oblastná organizácia cestovného ruchu
24. Október 2022
Zmluva o komisionálnom predaji
2022-10-05
0,00 € INFORMAČNÉ CENTRUM mesta Liptovský Mikuláš REGIÓN LIPTOV - Oblastná organizácia cestovného ruchu
25. Október 2022
Licenčná Zmluva
2022-10-07
0,00 € Jozef Mačutek MP REGIÓN LIPTOV - Oblastná organizácia cestovného ruchu
25. Október 2022
Licenčná Zmluva
2022-10-06
0,00 € Nela Gogová REGIÓN LIPTOV - Oblastná organizácia cestovného ruchu
31. Október 2022
Zmluva o výpožičke
2022-10-09
0,00 € Maladinovo s.r.o. REGIÓN LIPTOV - Oblastná organizácia cestovného ruchu
30. November 2022
zmluva o správe, prevádzke a užívaní majetku
2022-11-06
0,00 € Stredisko lavínovej prevencie REGIÓN LIPTOV - Oblastná organizácia cestovného ruchu
13. December 2022
Licenčná Zmluva
2022-11-02
0,00 € Šiaro racing REGIÓN LIPTOV - Oblastná organizácia cestovného ruchu
14. December 2022
Licenčná zmluva
2022-12-08
0,00 € Ing. Martin Ondroš REGIÓN LIPTOV - Oblastná organizácia cestovného ruchu
14. December 2022
Licenčná zmluva
2022-12-09
0,00 € Mateja Vonkomerová REGIÓN LIPTOV - Oblastná organizácia cestovného ruchu
14. December 2022
Licenčná zmluva
2022-12-10
0,00 € Ľubomír SCMIDA, EsFIAP, EFIAP, MZSF REGIÓN LIPTOV - Oblastná organizácia cestovného ruchu
14. December 2022
Licenčná zmluva
2022-12-11
0,00 € Alena Šulíková REGIÓN LIPTOV - Oblastná organizácia cestovného ruchu
14. December 2022
Licenčná zmluva
2022-12-12
0,00 € Juraj Vallo REGIÓN LIPTOV - Oblastná organizácia cestovného ruchu
14. December 2022
Licenčná zmluva
2022-12-13
0,00 € Filip Majerčík REGIÓN LIPTOV - Oblastná organizácia cestovného ruchu
14. December 2022
Licenčná zmluva
2022-12-14
0,00 € Vladimír Potúček REGIÓN LIPTOV - Oblastná organizácia cestovného ruchu
14. December 2022
Zmluva o zabezpečení vysielania mediálnej komerčnej komunikácie G/2023/01-0051
ZML 2022-12-16
0,00 € Slovenská produkčná, Brečtanová 1, Bratislava 831 01 REGIÓN LIPTOV - Oblastná organizácia cestovného ruchu
19. December 2022
Licenčná Zmluva
2022-10-13
0,00 € Miroslav Peťo - horský vodca REGIÓN LIPTOV - Oblastná organizácia cestovného ruchu
4. Január 2023
Licenčná zmluva
2022-12-25
0,00 € Andrea Frolová REGIÓN LIPTOV - Oblastná organizácia cestovného ruchu