Centrálny register zmlúv

REGIÓN LIPTOV - Oblastná organizácia cestovného ruchu

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Január 2023
Zmluva o správe, prevádzke a užívaní drobného majetku
2022-12-26
0,00 € Maladinovo s.r.o. REGIÓN LIPTOV - Oblastná organizácia cestovného ruchu
17. Január 2023
Zmluva o správe, prevádzke a užívaní drobného majetku
2022-12-27
0,00 € JAMAJKA, s.r.o. REGIÓN LIPTOV - Oblastná organizácia cestovného ruchu
25. Január 2023
Mandátna zmluva
ZML 2023-01-02
0,00 € Ing. Matej Hulej REGIÓN LIPTOV - Oblastná organizácia cestovného ruchu
30. Január 2023
Zmluva o komisionálnom predaji
ZML 2023-01-03
0,00 € INFORMAČNÉ CENTRUM mesta Liptovský Mikuláš REGIÓN LIPTOV - Oblastná organizácia cestovného ruchu
7. Február 2023
Licenčná zmluva
2023-02-01
0,00 € CBS spol, s.r.o. REGIÓN LIPTOV - Oblastná organizácia cestovného ruchu
22. Február 2023
Zmluva o správe, prevádzke a užívaní drobného majetku
2023-02-05
0,00 € Demänová Village, s.r.o. REGIÓN LIPTOV - Oblastná organizácia cestovného ruchu
15. Marec 2023
Kúpna zmluva
2023-02-08
0,00 € ČS.LM, s. r. o. REGIÓN LIPTOV - Oblastná organizácia cestovného ruchu
16. Marec 2023
Licenčná Zmluva
2023-03-03
0,00 € Liptovské múzeum REGIÓN LIPTOV - Oblastná organizácia cestovného ruchu
29. Marec 2023
Licenčná Zmluva
2023-03-06
0,00 € PIKTUS s.r.o. REGIÓN LIPTOV - Oblastná organizácia cestovného ruchu
31. Marec 2023
Licenčná Zmluva
2023-03-05
0,00 € TTBN, s.r.o. REGIÓN LIPTOV - Oblastná organizácia cestovného ruchu
31. Marec 2023
Nevýhradná licenčná zmluva
ZML 2023-03-07
0,00 € Ing. Andrej Dobrík - AD MEDIA, Banská Bystrica REGIÓN LIPTOV - Oblastná organizácia cestovného ruchu
31. Marec 2023
Nevýhradná licenčná zmluva
ZML 2023-03-08
0,00 € Juraj Kríž REGIÓN LIPTOV - Oblastná organizácia cestovného ruchu
3. Apríl 2023
Licenčná Zmluva
2023-03-09
0,00 € Mgr. Radoslav Hoppej REGIÓN LIPTOV - Oblastná organizácia cestovného ruchu
6. Apríl 2023
Licenčná Zmluva
2023-04-02
0,00 € NEW MEDIA ART, s.r.o. REGIÓN LIPTOV - Oblastná organizácia cestovného ruchu
12. Apríl 2023
Mandátna zmluva
2023-03-11
0,00 € SOJKA s.r.o. REGIÓN LIPTOV - Oblastná organizácia cestovného ruchu
14. Apríl 2023
Zmluva o výpožičke
2023-03-12
0,00 € Obec Liptovská Osada REGIÓN LIPTOV - Oblastná organizácia cestovného ruchu
20. Apríl 2023
Zmluva o výpožičke
2023-04-03
0,00 € Obec Jarabá REGIÓN LIPTOV - Oblastná organizácia cestovného ruchu
20. Apríl 2023
Licenčná zmluva
2023-04-06
0,00 € Liptovské múzeum REGIÓN LIPTOV - Oblastná organizácia cestovného ruchu
4. Máj 2023
Licenčná zmluva
2023-04-01
0,00 € Red Point s.r.o. REGIÓN LIPTOV - Oblastná organizácia cestovného ruchu
5. Máj 2023
Zmluva o udelení práva na používanie značky
2023-05-01
0,00 € Iveta Nádašdyová REGIÓN LIPTOV - Oblastná organizácia cestovného ruchu