Centrálny register zmlúv

REGIÓN LIPTOV - Oblastná organizácia cestovného ruchu

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. August 2023
Zmluva o správe, prevádzke a užívaní drobného majetku
2023-08-15
0,00 € ZIVKA group, s.r.o. REGIÓN LIPTOV - Oblastná organizácia cestovného ruchu
17. August 2023
Hromandná licenčná zmluva
2023-08-17
0,00 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam REGIÓN LIPTOV - Oblastná organizácia cestovného ruchu
22. August 2023
Hromandná licenčná zmluva
2023-08-19
0,00 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam REGIÓN LIPTOV - Oblastná organizácia cestovného ruchu
23. August 2023
Zmluva o správe, prevádzke a užívaní drobného majetku
2023-08-20
0,00 € Suitpro, s.r.o. REGIÓN LIPTOV - Oblastná organizácia cestovného ruchu
25. August 2023
Licenčná Zmluva
2023-08-21
0,00 € CONSAL s.r.o. REGIÓN LIPTOV - Oblastná organizácia cestovného ruchu
28. August 2023
Zmluva o verejnej produkcii
2023-08-23
0,00 € Róbert Mrva REGIÓN LIPTOV - Oblastná organizácia cestovného ruchu
30. August 2023
Hromandná licenčná zmluva
2023-08-25
0,00 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam REGIÓN LIPTOV - Oblastná organizácia cestovného ruchu
31. August 2023
Zmluva
2023-08-26
0,00 € skupina Metalinda REGIÓN LIPTOV - Oblastná organizácia cestovného ruchu
4. September 2023
Hromandná licenčná zmluva
2023-08-27
0,00 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam REGIÓN LIPTOV - Oblastná organizácia cestovného ruchu
4. September 2023
Zmluva o správe, prevádzke a užívaní drobného majetku
2023-08-28
0,00 € NVB Invest, a.s. REGIÓN LIPTOV - Oblastná organizácia cestovného ruchu
19. Október 2023
Licenčná zmluva
2023-10-01
0,00 € Ing. Martina Pischková REGIÓN LIPTOV - Oblastná organizácia cestovného ruchu
26. Október 2023
Licenčná Zmluva
2023-10-03
0,00 € SuLu s.r.o. REGIÓN LIPTOV - Oblastná organizácia cestovného ruchu
13. December 2023
Zmluva o zabezpečení vysielania mediálnej komerčnej komunikácie
2023-12-05
0,00 € Slovenská produkčná, a.s. REGIÓN LIPTOV - Oblastná organizácia cestovného ruchu
14. December 2023
Licenčná zmluva
2023-12-06
0,00 € Tomáš Šereda REGIÓN LIPTOV - Oblastná organizácia cestovného ruchu
14. December 2023
Príkazová zmluva
2023-12-07
0,00 € Katarína Guothová REGIÓN LIPTOV - Oblastná organizácia cestovného ruchu
18. December 2023
Licenčná zmluva
2023-12-09
0,00 € SARE event, s.r.o. REGIÓN LIPTOV - Oblastná organizácia cestovného ruchu
19. December 2023
Licenčná zmluva
2023-12-10
0,00 € HELP 4 EVENTS s.r.o. REGIÓN LIPTOV - Oblastná organizácia cestovného ruchu
21. December 2023
Zmluva o dielo
2023-12-11
0,00 € Emília Šimčeková REGIÓN LIPTOV - Oblastná organizácia cestovného ruchu
29. December 2023
Kúpna zmluva
2023-12-14
0,00 € TANKER, s.r.o. REGIÓN LIPTOV - Oblastná organizácia cestovného ruchu
5. Január 2024
Zmluva o prevode pôsobnosti a činnosti Informačného centra v Ružomberku
2024-01-03
0,00 € KULTÚRNY DOM Andreja Hlinku, a.s. REGIÓN LIPTOV - Oblastná organizácia cestovného ruchu