Centrálny register zmlúv

KRASBYT, s.r.o.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. September 2023
Zmluva o pôžičke
20/09/2023
80 000,00 € Mesto Krásno nad Kysucou KRASBYT, s.r.o.
3. Apríl 2023
Zmluva o nájme č. 2
2
649,23 € KRASBYT, s.r.o. ENTARTI - EHS, s.r.o.
20. September 2023
Zmluva o nájme NP
01/08/2023
120,00 € KRASBYT, s.r.o. MUDr. Zuzana Krošláková, s.r.o.
26. Október 2022
Zmluva o nájme nebytových priestoroch
31/8/2022
0,00 € Andrea Vlčková - ROSA KRASBYT, s.r.o.
6. Apríl 2023
Dodatok č.2 k zmluve č.15/2007 o nájme nebytových priestorov
15/2007
0,00 € KRASBYT, s.r.o. Slovenská pošta, a.s.
23. Jún 2023
Zmluva o dodaní tovaru - plynu
01/06/2023
0,00 € KRASBYT, s.r.o. ILSTAV PLUS, s.r.o.
3. Júl 2023
Zmluva o dodaní tovaru - plynu
01/06/2023m
0,00 € KRASBYT, s.r.o. Mesto Krásno nad Kysucou
24. November 2023
Zmluva o združených dodávkach zemného plynu
SC2023/0696
0,00 € MET Slovakia, a.s. KRASBYT, s.r.o.
24. November 2023
Zmluva o dielo
23/588
0,00 € TECHEM spol. s r. o. KRASBYT, s.r.o.
8. Január 2024
Zmluva o nájme nebytových priestoroch
27/12/2023
0,00 € KRASBYT, s.r.o. Peter Franek METAL AGE PRODUCTIONS
24. Január 2024
Zmluva o nájme NP
24/01/2023
0,00 € KRASBYT, s.r.o. BERGDOKTOR, s.r.o.
24. Apríl 2024
Dodatok č.003 k Zmluve o dodávke plynu
22/04/2024
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. KRASBYT, s.r.o.