Centrálny register zmlúv

Súkromná spojená škola, Biela voda

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Február 2024
Zmluva č.01/2024-PV o poskytovaní praktického vyučovania žiakov v školskom roku 2023/2024
01/2024-PV
0,00 € Solisko Čirč, s.r.o. Súkromná spojená škola, Biela voda
31. Január 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
Zmluva o nájme nebytových priestorov
0,00 € Jaroslav Jurgovian a manž. Mgr. Anna Jurgovianová, rod. Romanovská Súkromná spojená škola, Biela voda
29. Január 2024
Zmluva o poskytovaní právnej služby uzavretá v zmysle vyhl. Ministerstva spravodlivosti č. 655/2004 Z.z.
Zmluva o poskytovaní právnej služby
0,00 € JUDr. Ingrid Repková - advokát Súkromná spojená škola, Biela voda
23. Január 2024
Nájomná zmluva č. 89/2023/PO/ŠPORT
Nájomná zmluva č. 89/2023/PO/ŠPORT
0,00 € Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok Súkromná spojená škola, Biela voda
23. Január 2024
Dodatok č. 1 NÁJOMNEJ ZMLUVY
Dodatok č. 1 NÁJOMNEJ ZMLUVY
0,00 € Rímskokatolícka cirkev, farnosť Spišská Belá Súkromná spojená škola, Biela voda
1. December 2023
Rámcová zmluva o zabezpečení pracovnej zdravotnej služby
PZS/2023/9
0,00 € Nemocnica Poprad a. s. Súkromná spojená škola, Biela voda
7. November 2023
Zmluva o výpožičke
Zmluva o výpožičke
0,00 € Mesto Stará Ľubovňa, ZŠ Za vodou Súkromná spojená škola, Biela voda
19. Október 2023
Zmluva o poskytnutí služby
Zmluva o poskytnutí služby
0,00 € MUDr. Peter Marko, s.r.o. Súkromná spojená škola, Biela voda
18. Október 2023
Podnájommá zmluva
Podnájomná zmluva
0,00 € Autoškola RZ s.r.o. Súkromná spojená škola, Biela voda
12. Október 2023
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
0,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Súkromná spojená škola, Biela voda
24. Júl 2023
Zmluva č. 559/2023/OPR o poskytnutí dotácie
Zmluva č. 559/2023/OPR o poskytnutí dotácie
0,00 € Prešovský samosprávny kraj Súkromná spojená škola, Biela voda
15. Jún 2023
Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve zo dňa 01.09.2010 v znení dodatku č. 1 zo dňa 01.04.2016
Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve zo dňa 01.09.2010
0,00 € Obec Ihľany Súkromná spojená škola, Biela voda
30. Máj 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
005255
Doplnená
0,00 € Dolphin Central Europe, s.r.o. Súkromná spojená škola, Biela voda
29. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Kežmarok č. 5/2023-k
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Kežmarok č. 5/2023-k
0,00 € Mesto Kežmarok Súkromná spojená škola, Biela voda
26. Apríl 2023
Mandátna zmluva
Mandátna zmluva
200,00 € Martin Majerčák Súkromná spojená škola, Biela voda
27. Marec 2023
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
1195988100
0,00 € Slovak Telekom, a. s. Súkromná spojená škola, Biela voda
27. Marec 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
Zmluva o nájme nebytových priestorov
Doplnená
0,00 € Mgr. Mešárová Mariana Súkromná spojená škola, Biela voda
6. Marec 2023
Dodatok č. 1 k Licenčnej zmluve č. U2193/2017
Dodatok č. 1 k Licenčnej zmluve č. U2193/2017
0,00 € MADE spol s r.o. Súkromná spojená škola, Biela voda
24. Február 2023
Zmluva o službách č. 060922
Zmluva o službách č. 060922
0,00 € Mgr. Bernadeta Baranová Csetöová - CS Consulting Súkromná spojená škola, Biela voda
10. Január 2023
Zmluva o podnájme nebytových priestorov
Zmluva o podnájme nebytových priestorov
Doplnená
0,00 € THEISZ TRANS s.r.o. Súkromná spojená škola, Biela voda