Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
22.
Október
2020
Dodatok č. 1 k Dohode o konzorciu na realizáciu dodatočných štúdií o synchrónnom prepojení ukrajinskej a moldavskej elektrizačnej sústavy s elektrizačnou sústavou ENTSO-E v synchrónnej oblasti Kontinentálna Európa
2019-0072-1172510/01
0,00 € EMS; MAVIR; PSE; SEPS; 50Hertz; TRANSELECTRICA EMS; MAVIR; PSE; SEPS; 50Hertz; TRANSELECTRICA
16.
Október
2020
AGREEMENT REGARDING TARGET SOLUTION FOR FOREIGN CAPACITY PARTICIPATION IN POLISH CAPACITY MARKET
2020-0253-1118330
0,00 € Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.; Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.; Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
22.
Október
2020
Memorandum o spolupráci a spoločnom postupe
2020-0260-1205710
0,00 € E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.; Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.; Západoslovenská distribučná, a.s. E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.; Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.; Západoslovenská distribučná, a.s.
29.
September
2020
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
POZ 373/2020
0,00 € Marianna Bučková Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
28.
September
2020
KÚPNA ZMLUVA NZVJS uzavretá podľa § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
N ZVJS-67/26-2020
2 000,00 € Peter Feranec Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín
26.
September
2020
Príkazná zmluva
20/1/9036/1
252,00 € Čaplovič Ľubomír, prof. Ing., PhD. Slovenská národná akreditačná služba
26.
September
2020
Príkazná zmluva
20/1/9023/1
468,00 € Špánik Ivan, prof. Ing., DrSc. Slovenská národná akreditačná služba
26.
September
2020
Príkazná zmluva
20/1/9023/2
231,00 € Galovičová Iveta, RNDr. Slovenská národná akreditačná služba
26.
September
2020
Príkazná zmluva
20/1/9010/1
110,00 € Švorc Ľubomír, Doc. Ing. , PhD. Slovenská národná akreditačná služba
26.
September
2020
Príkazná zmluva
20/1/9013/1
324,00 € Kovács Róbert, Ing. Slovenská národná akreditačná služba
26.
September
2020
Zmluva o nájme parkovacieho státia
473/2020
0,00 € Ortotické centrum s.r.o. Poliklinika Tehelná, a.s.
28.
September
2020
Kúpna zmluva
OU-NR-MPO-2020/000995-1
540,00 € Helena Mészárosová Ministerstvo vnútra SR (OÚ Nitra)
28.
September
2020
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-116-03676
20-116-03676
1 100,00 € Mgr.art. Marta Maťová Fond na podporu umenia
28.
September
2020
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-146-04387
20-146-04387
3 850,00 € Mgr. art. Matúš Maťátko Fond na podporu umenia
28.
September
2020
Kúpna zmluva
SNM-HM-KZ-2020/2376
0,00 € Miroslava Dulová Slovenské národné múzeum
28.
September
2020
Kúpna zmluva
OU-NR-MPO-2020/000995-2
650,00 € Tibor Kovács Ministerstvo vnútra SR (OÚ Nitra)
28.
September
2020
Zmluva o dielo č. 5/016/20
TvU-2020-PF-22
50,00 € doc. JUDr. Petr Bělaský, Dr. Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
28.
September
2020
Zmluva o dielo č. 5/015/20
TvU-2020-PF-23
50,00 € doc. JUDr. Pavel Salák, PhD. Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
28.
September
2020
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
30603/NZaZoVB-12/2020/Lučatín/1888/We
1,72 € Július Birka Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
28.
September
2020
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
30603/NZaZoVB-16/2020/Lučatín/1888/We
94,38 € Ján Bobák Národná diaľničná spoločnosť, a.s.