Dodatky k zmluvám

Dodatky:

Dátum Názov dodatku / č. dodatku Cena s DPH Dodávateľ Objednávateľ
17.
September
2021
Zmluva o spôsobe vzájomnej elektronickej komunikácie
1/2021 – 164/2013
0,00 € Comfort Plus Corporation Ministerstvo zdravotníctva SR
17.
September
2021
Zmluva o spôsobe vzájomnej elektronickej komunikácie
1/2021 – 33/2018
0,00 € Davol, Inc. Ministerstvo zdravotníctva SR
17.
September
2021
Zmluva o spôsobe vzájomnej elektronickej komunikácie
2/2021 – 242/2016
0,00 € Dipro Medical Devices S.r.l. Ministerstvo zdravotníctva SR
17.
September
2021
Zmluva o spôsobe vzájomnej elektronickej komunikácie
2/2021 – 146/2013
0,00 € Elixir Medical Corporation Ministerstvo zdravotníctva SR
17.
September
2021
Zmluva o spôsobe vzájomnej elektronickej komunikácie
1/2021 – 109/2019
0,00 € EQUASHIELD, Ltd. Ministerstvo zdravotníctva SR
17.
September
2021
Zmluva o spôsobe vzájomnej elektronickej komunikácie
1/2021 – 334/2012
0,00 € Eurocor GmbH Ministerstvo zdravotníctva SR
17.
September
2021
Zmluva o spôsobe vzájomnej elektronickej komunikácie
1/2021 – 240/2011
0,00 € Amgen Europe B.V. Ministerstvo zdravotníctva SR
17.
September
2021
DODATOK č. 3 k Zmluve na nákup vysielacieho času č. SAŽP ORP/2020/42
SAŽP SRPL/2021/136
0,00 € Slovenská produkčná, a.s. Slovenská agentúra životného prostredia
17.
September
2021
D01_SEP-IMRK3-2019-002341
D01_SEP-IMRK3-2019-002341
130 587,44 € Obec Družstevná pri Hornáde Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
17.
September
2021
D01_SEP-IMRK3-2019-002521
D01_SEP-IMRK3-2019-002521
98 762,56 € Obec Novosad Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
17.
September
2021
D01_SEP-IMRK3-2019-002725
D01_SEP-IMRK3-2019-002725
99 994,94 € Obec Vinodol Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
17.
September
2021
D01_SEP-IMRK3-2019-002354
D01_SEP-IMRK3-2019-002354
98 107,96 € Obec Veľké Dravce Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
17.
September
2021
D01_SEP-IMRK3-2019-002515
D01_SEP-IMRK3-2019-002515
197 525,89 € Mesto Stará Ľubovňa Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
17.
September
2021
DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
081/2021/OPII/VA/D01
0,00 € GENETON, s.r.o. Výskumná agentúra
17.
September
2021
D01_SEP-IMRK3-2019-002475
D01_SEP-IMRK3-2019-002475
171 756,48 € Mesto Giraltovce Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
17.
September
2021
D01_SEP-IMRK3-2019-002460
D01_SEP-IMRK3-2019-002460
197 525,88 € Obec Hostice Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
17.
September
2021
D01_SEP-IMRK3-2019-002726
D01_SEP-IMRK3-2019-002726
206 012,80 € Obec Zlaté Klasy Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
17.
September
2021
D01_SEP-IMRK3-2019-002474
D01_SEP-IMRK3-2019-002474
197 525,88 € Obec Spišské Tomášovce Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
17.
September
2021
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
MK-53/2021/M
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Ministerstvo kultúry SR
17.
September
2021
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
13772324
10,00 € Orange Slovensko, a. s. Ústav experimentálnej fyziky Slovenská akadémia vied