Dodatky k zmluvám

Dodatky:

Dátum Názov dodatku / č. dodatku Cena s DPH Dodávateľ Objednávateľ
22.
Január
2021
Dodatok č.8 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č.8
12 832 393,48 € Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Ministersto životného prostredia Slovenskej republiky
22.
Január
2021
o poskytnutí finančného príspevku – Opatrenie č. 3B v rámci projektu „Prvá pomoc“ podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Dodatok č. 1 k D O H O D E číslo: 20/01/54E/1883
0,00 € A.M.SK, spol. s r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
22.
Január
2021
o poskytnutí finančného príspevku – Opatrenie č. 3A v rámci projektu „Prvá pomoc“ podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Dodatok č. 1 k D O H O D E číslo: 20/01/54E/6564
0,00 € GENTIX s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
22.
Január
2021
o poskytnutí finančného príspevku – Opatrenie č. 3A v rámci projektu „Prvá pomoc“ podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Dodatok č. 1 k D O H O D E číslo: 20/01/54E/3628
0,00 € Robbson, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
22.
Január
2021
o poskytnutí finančného príspevku – Opatrenie č. 1 v rámci projektu „Prvá pomoc“ podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Dodatok č. 1 k D O H O D E číslo: 20/01/54E/1550
0,00 € Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
22.
Január
2021
o poskytnutí finančného príspevku – Opatrenie č. 3B v rámci projektu „Prvá pomoc“ podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Dodatok č. 1 k D O H O D E číslo: 20/01/54E/3099
0,00 € Suforin s.r.o Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
22.
Január
2021
o poskytnutí finančného príspevku – Opatrenie č. 2 v rámci projektu „Prvá pomoc“ podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Dodatok č. 1 k D O H O D E číslo: 20/01/54E/4798
0,00 € Dušan Duffek Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
22.
Január
2021
Dohoda o ukončení dohody č. 20/34/54E/893 zo dňa 07.05.2020
Dohoda o ukončení dohody č. 20/34/54E/893 zo dňa 07.05.2020
0,00 € Pavol Kunst Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
22.
Január
2021
Dodatok č. 1 k DOHODE číslo: 20/21/54E/1543 o poskytnutí finančného príspevku – Opatrenie č. 3B v rámci projektu „Prvá pomoc“ podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskor
1
0,00 € Daša Jevjáková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
22.
Január
2021
Dodatok č. 1 k dohode číslo: 20/41/54E/4139 o poskytnutí finančného príspevku - Opatrenie č. 3B v rámci projektu "Prvá pomoc"
Dodatok č. 1
0,00 € Bajus & Pancho s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
22.
Január
2021
Dodatok č. 1 k dohode číslo: 20/41/54E/2621 o poskytnutí finančného príspevku - Opatrenie č. 2 v rámci projektu "Prvá pomoc"
Dodatok č. 1
0,00 € Dang Nguyen Van Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
22.
Január
2021
Dodatok č. 1 k Dohode číslo: 20/41/54E/6009 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 1
1
0,00 € LEO GOLD s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
22.
Január
2021
Dodatok č. 1 k Dohode číslo: 20/41/54E/7978 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3B
1
0,00 € KC Multikredit, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
22.
Január
2021
Dodatok č. 1 k Dohode číslo: 20/41/54E/1997 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
1
0,00 € Gabriela Janči Obuchová, STRIEBRO-HODINKY Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
22.
Január
2021
Dodatok č. 1 k Dohode číslo: 20/41/54E/5099 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
1
0,00 € Slávka Ferková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
22.
Január
2021
Dodatok č. 1 k Dohode číslo: 20/41/54E/6249 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3B
Dodatok č. 1
0,00 € TRADAG s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
22.
Január
2021
Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
3
0,00 € Považská združená a.s. Detský domov, Púchov
22.
Január
2021
Dodatok č. 1 k Dohode č. 20/33/54E/1256 o poskytnutí príspevku
Dodatok č. 1 k Dohode č. 20/33/54E/1256
0,00 € Bc. Jaroslav Török Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen
22.
Január
2021
Dodatok č. 1 k Dohode č. 20/33/54E/2617 o poskytnutí príspevku
Dodatok č. 1 k Dohode č. 20/33/54E/2617
0,00 € NK TRADE s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen
22.
Január
2021
Dodatok č.1 k Dohode č.20/25/54E/6115 o poskytnutí príspevku v rámci projektu Prvá pomoc - Opatrenie č. 1
Dodatok č.1 k Dohode č.20/25/54E/6115
0,00 € eSupport Company s.r.o Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina