Centrálny register zmlúv

Dodatky k zmluvám

Dodatky:

Dátum Názov dodatku / Číslo dodatku Cena s DPH Dodávateľ Objednávateľ
30.September2022
Dodatok č. 2/2022 ku Kolektívnej zmluve na roky 2022 - 2023 uzavretej 30.06.2022
2/2022
0,00 € Základná organizácia Slovenského odborového zväzu verejnej správy a kultúry pri Univerzitnej knižnici v Bratislave, Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov knižníc SR v Univerzitnej knižnici v Bratislave Univerzitná knižnica v Bratislave
30.September2022
DODATOK Č. 3 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
078/2021/OPII/VA/D03
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Výskumná agentúra
30.September2022
Dodatok č. 4 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
D4-302021T488
0,00 € Mesto Medzev Ministerstvo zdravotníctva SR
30.September2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o príspevku na projekt podpory športu č. Z-2020/001-146
Dodatok č. 1
85 140,07 € Mesto Zlaté Moravce Fond na podporu športu
30.September2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o príspevku na projekt podpory športu č. Z-2020/001-65
Dodatok č. 1
50 006,78 € Obec Bzince pod Javorinou Fond na podporu športu
30.September2022
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. AOS-II-19/2021
AOS-II-19/2021
7 641 102,50 € HASTRA s.r.o. Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Liptovský Mikuláš
30.September2022
Dodatok č. 3 k Zmluve o vymáhaní pohl'adávok štátu č. 1/2022/RÚVZ Spišská Nová Ves
7D/2022
1 400,00 € Slovenská konsolidačná, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Spišská Nová Ves
30.September2022
Dodatok č.1 k Nájomnej zmluve č. 57/2017/LC
Dodatok č.1 k Nájomnej zmluve č. 57/2017/LC
0,00 € Agroinštitút Nitra, štátny podnik DRUMAS PLUS, s.r.o.
30.September2022
Dodatok č. 2 k zmluve 2020_MPC_NP_PoP2_MŠ_191
Dodatok č. 2
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Obec Chotín
30.September2022
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo
ÚVTOS-136-3/32-2021
74 129,04 € SimKor s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody Banská Bystrica
30.September2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo
ÚVTOS-136-2/32-2021
15 194,09 € SimKor s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody Banská Bystrica
30.September2022
Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 19/2022/LC
Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 19/2022/LC
0,00 € Agroinštitút Nitra, štátny podnik INGMED, s.r.o.
30.September2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
ÚVTOS-136-1/32-2021
0,00 € SimKor s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody Banská Bystrica
30.September2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o spolupráci
Dodatok č.2
0,00 € Impeditus Consulting s.r.o. Ministerstvo zdravotníctva SR
30.September2022
DODATOK č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 305/18/3/2022
3227-2022-lsr
0,00 € RASKO TRADE, s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
30.September2022
313. dodatok č.1 DesignWood 3736-2022-lsr
3736-2022-lsr
0,00 € DesignWood, s. r. o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
30.September2022
DODATOK č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 321/18/3/2022
3510-2022-lsr
0,00 € BrushBlock s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
30.September2022
Dodatok č. 1
Dodatok č. 1
0,00 € AudioMaster, s.r.o. Vysoká škola múzických umení
30.September2022
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 11150446 o zabezpečení služieb v odpadovom hospodárstve
79/2022
0,00 € Marius Pedersen, a.s. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
30.September2022
Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 40/2015/AIN
Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 40/2015/AIN
0,00 € Agroinštitút Nitra, štátny podnik EDI media s.r.o.