Dodatky k zmluvám

Dodatky:

Dátum Názov dodatku / č. dodatku Cena s DPH Dodávateľ Objednávateľ
21.
Jún
2021
Dodatok č. 2/2021
Dodatok č. 2/2021
0,00 € Si.To.Ro. s.r.o. Slovenské národné múzeum
21.
Jún
2021
Dod1 KúpnaZmluva Z.Teplica+V.Ozorovce
1
0,00 € Mária Fedorčáková a Anna Lazorová Školský poľnohospodársky podnik, n.o.
21.
Jún
2021
Dodatok č.3 k Zmluve o spolupráci a poskytnutí pomoci
č.3
0,00 € brainit.sk, s.r.o. Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO)
21.
Jún
2021
D O H O D A o ukončení dohody č. 21/22/54E/474 zo dňa 22.02.2021
21/22/54E/474
0,00 € Ing. Kristína Brodská - PRO Visage Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš
21.
Jún
2021
D O H O D A o ukončení dohody č. 21/22/54E/1066 zo dňa 28.04.2021
21/22/54E/1066
0,00 € Peter Novák Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš
21.
Jún
2021
Dodatok č. 1
40/025-01-01/2020 K NR SR
54 720,00 € Ján Hrubý Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
21.
Jún
2021
DODATOK č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (ďalej len „Dodatok“) Číslo zmluvy: VaI/DP/2016/3.1.1-03/L265
1
198 352,98 € LASTA Corp s.r.o. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
21.
Jún
2021
Dodatok č. 6 k Zmlue oposkytnutí NFP č. Z314021S112
Z314021S112/D06
2 387 604,06 € Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
21.
Jún
2021
Dodatok č. 2 k zmluve o vytvorení diela a licencia na jeho použitie
2
0,00 € prof. Roman Polák Slovenské národné divadlo
21.
Jún
2021
Program detí v tábore
1
0,00 € OZ Nádej do života Centrum pre deti a rodiny Necpaly
21.
Jún
2021
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo na poskytovanie služieb spočívajúcich vo výkone servisu a opráv klimatizačných zariadení na HDV
Dodatok č. 1
0,00 € RUDOS RUŽOMBEROK , s.r.o. Železničná spoločnosť CARGO SLOVAKIA, a.s.
21.
Jún
2021
DODATOK č. 8 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (ďalej len „Dodatok“) Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2015-6/277
8
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
21.
Jún
2021
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo na poskytovanie služieb spočívajúcich vo výkone servisu a opráv klimatizačných zariadení na HDV
Dodatok č. 1
0,00 € AUTO-KLIMA Bratislava s.r.o. Železničná spoločnosť CARGO SLOVAKIA, a.s.
21.
Jún
2021
DODATOK č. 4 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (ďalej len „Dodatok“) Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2015-6/059
4
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
21.
Jún
2021
Dodatok č. 1 k Dohode číslo: 21/45/54E/147 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
Dodatok č.1
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov Mária Šalatová - Salón WO-MAN
21.
Jún
2021
Dodatok č. 2 Ku koprodukčnej zmluve
ZM2022544_2
0,00 € EDIT Studio, s. r. o. Rozhlas a televízia Slovenska
21.
Jún
2021
DODATOK č. 2 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (ďalej len „Dodatok“) Číslo zmluvy: VaI/DP/2016/3.1.1-03/L890
2
0,00 € SERVICETEL s.r.o. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
21.
Jún
2021
Odstúpenie od plnenia zmluvy
1/2021
0,00 € RYBA Košice spol. s r. o. Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS – Financie Tatranská Lomnica
21.
Jún
2021
Dodatok č. 1 k dohode č. 21/31/060/19 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 2 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
1
0,00 € SFOS.SK s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
21.
Jún
2021
DODATOK č. 3 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (ďalej len „Dodatok“) Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2017-19/K725
3
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky