Dodatky k zmluvám

Dodatky:

Dátum Názov dodatku / č. dodatku Cena s DPH Dodávateľ Objednávateľ
26.
Január
2021
Dodatok č. 1 k dohode 20/25/54E/5838
Dodatok č. 1 k dohode 20/25/54E/5838
0,00 € ŽILMONT, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
26.
Január
2021
Dodatok č. 1 k dohode 20/25/54E/5906
Dodatok č. 1 k dohode 20/25/54E/5906
0,00 € ZR VIA s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
26.
Január
2021
Dodatok č. 1 k dohode 20/25/54E/5245
Dodatok č. 1 k dohode 20/25/54E/5245
0,00 € Združenie turizmu Terchová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
26.
Január
2021
Dodatok č. 1 k dohode 20/25/54E/4419
Dodatok č. 1 k dohode 20/25/54E/4419
0,00 € MUDr. Tatiana Stašová Petrášová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
26.
Január
2021
Dodatok č. 1 k dohode 20/25/54E/4776
Dodatok č. 1 k dohode 20/25/54E/4776
0,00 € Peter Vrábel Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
26.
Január
2021
Dodatok č. 1 k dohode 20/25/54E/4539
Dodatok č. 1 k dohode 20/25/54E/4539
0,00 € Ivan Šoška Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
26.
Január
2021
Dodatok č. 1 k dohode 20/25/54E/4296
Dodatok č. 1 k dohode 20/25/54E/4296
0,00 € ŠIMO-R, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
26.
Január
2021
Dodatok č. 1 k dohode 20/25/54E/5675
Dodatok č. 1 k dohode 20/25/54E/5675
0,00 € STOMADENTA, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
26.
Január
2021
Dodatok č. 1 k dohode 20/25/54E/4419
Dodatok č. 1 k dohode 20/25/54E/4419
0,00 € MUDr. Tatiana Stašová Petrášová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
26.
Január
2021
Dodatok č. 1 k dohode 20/25/54E/3197
Dodatok č. 1 k dohode 20/25/54E/3197
0,00 € MUDr. Stanislav Staš Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
26.
Január
2021
Dodatok č. 1 k dohode 20/25/54E/4168
Dodatok č. 1 k dohode 20/25/54E/4168
0,00 € Marián Siatko Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
26.
Január
2021
Dodatok č. 1 k dohode 20/25/54E/4628
Dodatok č. 1 k dohode 20/25/54E/4628
0,00 € Milan Sedlák TAMIS Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
26.
Január
2021
Dodatok č. 1 k dohode 20/25/54E/4867
Dodatok č. 1 k dohode 20/25/54E/4867
0,00 € MUDr. Mariana Rakovanová, oftalmológia Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
26.
Január
2021
Dodatok č. 1 k dohode 20/25/54E/6001
Dodatok č. 1 k dohode 20/25/54E/6001
0,00 € PROFIgips, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
26.
Január
2021
Dodatok č. 1 k dohode 20/25/54E/5740
Dodatok č. 1 k dohode 20/25/54E/5740
0,00 € Print Centrum, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
26.
Január
2021
Dodatok č. 1 k dohode 20/25/54E/4155
Dodatok č. 1 k dohode 20/25/54E/4155
0,00 € POINT a.s. Žilina Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
26.
Január
2021
Dodatok č. 1 k dohode 20/25/54E/4189
Dodatok č. 1 k dohode 20/25/54E/4189
0,00 € Ints Plavnieks Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
26.
Január
2021
Dodatok č. 1 k dohode 20/25/54E/3320
Dodatok č. 1 k dohode 20/25/54E/3320
0,00 € Martin Pažický Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
26.
Január
2021
Dodatok č. 1 k dohode 20/25/54E/5684
Dodatok č. 1 k dohode 20/25/54E/5684
0,00 € OSTTOUR, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
26.
Január
2021
Dodatok č. 1 k dohode 20/25/54E/4282
Dodatok č. 1 k dohode 20/25/54E/4282
0,00 € NOVA - SK, spol. s r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina