Dodatky k zmluvám

Dodatky:

Dátum Názov dodatku / č. dodatku Cena s DPH Dodávateľ Objednávateľ
6.
December
2021
Dodatok č. 12/2022 k Zmluve o dodávke plynu
Dodatok č. 12
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Výskumný ústav vodného hospodárstva
6.
December
2021
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
ZM00001291_1
0,00 € Rozhlas a televízia Slovenska Ministerstvo životného prostredia SR
6.
December
2021
DODATOK č. 4 k Zmluve o dielo č. 01/1699/2020, č. UPJŠ 862/2020 zo dňa 14. 12. 2020
UPJŠ - 668/2021
2 584 698,60 € BETPRES, s.r.o Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
6.
December
2021
Dodatok
1
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Revúca Drevex Revúca s.r.o
6.
December
2021
Dodatok
2
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Revúca DREVINSLOVAKIA spol. s.r.o.
6.
December
2021
Dodatok
2
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Revúca Mgr. Ivana Kováčová a Slavomír Machava
6.
December
2021
Dodatok
1
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Revúca Mgr. Ivana Kováčová a Slavomír Machava
6.
December
2021
Dodatok č.1
Dodatok č.1
371 304,56 € Obec Vechec Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
6.
December
2021
Dodatok č. 2 k Rámcovej dohode zo dňa 08.10.2021 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 26.10.2021
315/2021
0,00 € MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. Národný ústav reumatických chorôb
6.
December
2021
Dodatok č. 16
Dodatok č. 16
0,00 € Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica Union zdravotná poisťovňa, a.s.
6.
December
2021
Dohoda o ukončení dohody 21/21/54E/112
Dohoda o ukončení dohody
0,00 € Tibor Pienčák Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
6.
December
2021
Dohoda o ukončení dohody č. 20/23/54E/467
Dohoda o ukončení dohody č. 20/23/54E/467
0,00 € Jozef Prokša PROSTAV Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
6.
December
2021
Dohoda o ukončení ohody č. 21/23/54E/1173
Dohoda o ukončení ohody č. 21/23/54E/1173
0,00 € Alexandra Juranová - Beauty look cosmetics Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
6.
December
2021
Dodatok č. 1 k Zmluve na dodávku potravín č. OVO2-2020/000073-005 zo dňa 7.10.2020
SE_D01_OVO2-2020-000073-005_2021
0,00 € MASO J+L, s.r.o. Ministerstvo vnútra SR
6.
December
2021
Dohoda o ukončení dohody č. 21/43/54E/543 zo dňa 31.05.2021
1
0,00 € Ing. Katarína Miščíková K design Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava
6.
December
2021
Dodatok č. 1/2021 k Zmluve č. 85/2015 zo dňa 23. 4. 2015 o spôsobe vzájomnej elektronickej komunikácie prostredníctvom elektronického portálu MZ SR na účely kategorizácie a úradného určenia cien
1/2021 – 85/2015
0,00 € NuMED, Inc. Ministerstvo zdravotníctva SR
6.
December
2021
Dodatok č.2 k Dohode číslo: 20/18/54E/1626 o poskytnutí finačeného príspevku v rámci projetku "Prvá pomoc" Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
Dodatok č.2
0,00 € Mário Minárik - MARIVA Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
6.
December
2021
Dodatok č. 1/2021 k Zmluve č. 84/2015 zo dňa 23. 4. 2015 o spôsobe vzájomnej elektronickej komunikácie prostredníctvom elektronického portálu MZ SR na účely kategorizácie a úradného určenia cien
1/2021 – 84/2015
0,00 € NuMED Canada, Inc. Ministerstvo zdravotníctva SR
6.
December
2021
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 086ZA260015
Dodatok č. 1
10 798,56 € Lesné spoločenstvo Bytča, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
6.
December
2021
Dodatok č. 1
Dodatok č. 1
0,00 € Juraj Boronkay - B.B.C. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza