Dodatky k zmluvám

Dodatky:

Dátum Názov dodatku / č. dodatku Cena s DPH Dodávateľ Objednávateľ
15.
Apríl
2021
o poskytnutí finančného príspevku – Opatrenie č. 3B v rámci projektu „Prvá pomoc“ podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/01/54E/7283
0,00 € ARTEM, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
15.
Apríl
2021
dohoda o ukončení dohody
20/01/54E/3887
0,00 € Mgr. art. Zuzana Sabová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
15.
Apríl
2021
o poskytnutí finančného príspevku – Opatrenie č. 2 v rámci projektu „Prvá pomoc“ podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/01/54E/7224
0,00 € Ing. Jana Jandová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
15.
Apríl
2021
dohoda o ukončení dohody
20/01/54E/3733
0,00 € Mariya Marushchak Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
15.
Apríl
2021
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí NFP číslo zmluvy: MK-10/2020/SOIROPPO3-302031H629/03
MK-10/2020/SOIROPPO3-302031H629/03
0,00 € K.KO Enterprises s.r.o. Ministerstvo kultúry SR
15.
Apríl
2021
Dodatok
1
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Revúca DREVINSLOVAKIA spol. s.r.o.
15.
Apríl
2021
Dohoda o ukončení dohody č. 21/23/54E/899
Dohoda o ukončení dohody č. 21/23/54E/899
0,00 € Juraj Bernát B-Ski Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
15.
Apríl
2021
Dohoda o ukončení dohody č. 21/23/54E/539
Dohoda o ukončení dohody č. 21/23/54E/539
0,00 € Marianna Hudecová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
15.
Apríl
2021
Dodatok č. 1 k Dohode o posk. fin. príspevku "Prvá pomoc"-Opatrenie č.2, §54 odst.1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z.z. o služ. zamest. a o zmene a doplnení niektor. zákonov v znení nesk. predp.
1
0,00 € Peter Grab Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
15.
Apríl
2021
dohoda o ukončení dohody 21/26/54E/118
21/26/54E/118
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica Ľubomír Vránsky
15.
Apríl
2021
dohoda o ukončení dohody 21/26/54E/567
21/26/54E/567
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica Bc. Paulína Tereňová - make up and lashes
15.
Apríl
2021
Dodatku č. 1 k Zmluve o využití sociálneho fondu na rok 2021 číslo ZOO Z ZVJS - 3/LE-2020 uzatvorenej dňa 30.12.2020
Dodatok č. 1
0,00 € ZO OZ ZVJS Levoča Ústav na výkon trestu odňatia slobody
15.
Apríl
2021
D O H O D A o ukončení dohody č. 20/22/54E/1416 zo dňa 25.05.2020
20/22/54E/1416
0,00 € Pavol Tóth Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš
15.
Apríl
2021
D O H O D A o ukončení dohody č. 21/26/54E/473 zo dňa 05.03.2021
1
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica Katarína Oravcová CHARME
15.
Apríl
2021
Dohoda zmluvných strán o ukončení Zmluvy o spolupráci a poskytnutí pomoci zo dňa 17.09.2020
Dohoda zmluvných strán o ukončení Zmluvy o spolupráci a poskytnutí pomoci zo dňa 17.09.2020
0,00 € RVmagnetics, a.s. Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO)
15.
Apríl
2021
dohoda o skončení dohody 21/26/54E/655
21/26/54E/655
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica Karin Rimóciová
15.
Apríl
2021
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Z314011P247/D01
0,00 € Karpatský rozvojový inštitút, o. z. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
15.
Apríl
2021
Dodatok č. 1 k Dohode číslo: 21/32/54E/439 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
č.1
0,00 € Mgr. Katarína Herchlová KATE Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Veľký Krtíš
15.
Apríl
2021
Dodatok č. 1 k D O H O D E číslo: 20/08/54E/2927 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 (A)
Dodatok č. 1 k D O H O D E číslo: 20/08/54E/2927
0,00 € Erika Modrovská Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava
15.
Apríl
2021
Dohoda zmluvných strán o ukončení Zmluvy o spolupráci a poskytnutí pomoci zo dňa 29.07.2020
Dohoda zmluvných strán o ukončení Zmluvy o spolupráci a poskytnutí pomoci zo dňa 29.07.2020
0,00 € Hand Made Company s.r.o. Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO)