Dodatky k zmluvám

Dodatky:

Dátum Názov dodatku / č. dodatku Cena s DPH Dodávateľ Objednávateľ
27.
Máj
2022
Dodatok č. 1 k Zmluve O 108/2022
Dodatok č. 1 k Zmluve O 108/2022
0,00 € ŠKODA TRANSPORTATION a.s. Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
27.
Máj
2022
Úverová zmluva - dodatok č.3
Dodatok číslo 3
0,00 € Obec Buková Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.
27.
Máj
2022
Úverová zmluva - dodatok č.2
Dodatok číslo 2
0,00 € Obec Buková Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.
27.
Máj
2022
Úverová zmluva - dodatok č.1
Dodatok číslo 1
0,00 € Obec Buková Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.
27.
Máj
2022
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2019_MPC_NP_PoP_ZŠ_100
Dodatok č. 1
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Základná škola
27.
Máj
2022
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2019_MPC_NP_PoP_ZŠ_099
Dodatok č. 1
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Základná škola s materskou školou Šarišské Michaľany
27.
Máj
2022
Dodatok č. 2 k Zmluve č. 2019_MPC_NP_PoP_ZŠ_098
Dodatok č. 2
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Základná škola s materskou školou
27.
Máj
2022
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2019_MPC_NP_PoP_ZŠ_096
Dodatok č. 1
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Základná škola Hrnčiarska ul.č.795/61, Stropkov
27.
Máj
2022
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2019_MPC_NP_PoP_ZŠ_091
Dodatok č. 1
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Základná škola
27.
Máj
2022
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2019_MPC_NP_PoP_ZŠ_089
Dodatok č. 1
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Základná škola
27.
Máj
2022
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2019_MPC_NP_PoP_ZŠ_080
Dodatok č. 1
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Základná škola
27.
Máj
2022
Dodatok č. 2 k Zmluve č. 2019_MPC_NP_PoP_ZŠ_076
Dodatok č. 2
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Základná škola s materskou školou, Kpt.Nálepku 878, Pohorelá
27.
Máj
2022
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2019_MPC_NP_PoP_ZŠ_075
Dodatok č. 1
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Základná škola s materskou školou Štefana Ďurovčíka Palín 104
27.
Máj
2022
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2019_MPC_NP_PoP_ZŠ_067
Dodatok č. 1
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Základná škola, Krčméryho 2, Nitra
27.
Máj
2022
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2019_MPC_NP_PoP_ZŠ_064
Dodatok č. 1
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Základná škola Gergelya Édesa s vyučovacím jazykom maďarským-Ědes Gergely Alapiskola
27.
Máj
2022
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2019_MPC_NP_PoP_ZŠ_062
Dodatok č. 1
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Základná škola
27.
Máj
2022
D O D A T O K č. 1 k ZMLUVE č. E1293 08U03 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie zo dňa 16.12.2021
D O D A T O K č. 1
0,00 € Environmentálny fond Obec Slovenské Nové Mesto
27.
Máj
2022
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2019_MPC_NP_PoP_ZŠ_057
Dodatok č. 1
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Základná škola Sama Tomášika s materskou školou Lubeník
27.
Máj
2022
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2019_MPC_NP_PoP_ZŠ_053
Dodatok č. 1
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Základná škola, Námestie Štefana Kluberta 10, 054 01 Levoča
27.
Máj
2022
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2019_MPC_NP_PoP_ZŠ_048
Dodatok č. 1
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Základná škola Krížová Ves