Centrálny register zmlúv

Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. Február 2011
DODATOK č. DOD/02-2011//066/2010-IZ-4.0/V k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančého príspevku k projektu č. 27120130280 zo dňa 17.02.2010
DOD/02-2011//066/2010-IZ-4.0/V
Doplnená
0,00 € Občianske združenie DUVIA, Mierová 5523/2A, 929 01 Dunajská Streda Fond sociálneho rozvoja
1. Február 2011
DODATOK č. DOD/02-2011//055/2010-IZ-4.0/V k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančého príspevku k projektu č. 27120130267 zo dňa 10.02.2010
DOD/02-2011//055/2010-IZ-4.0/V
Doplnená
0,00 € Občianske združenie DUVIA, Mierová 5523/2A, 929 01 Dunajská Streda Fond sociálneho rozvoja
2. Február 2011
Zmluva o dielo
OBU-VK_ZM_A-2011-00965_2011
Doplnená
0,00 € Gabriel Pulai - PGP OBU-VK
2. Február 2011
Rámcová dohoda
T_KRPZ_NR_ZM_VO3-O-119_2011_2011
Doplnená
0,00 € INPEK, s.r.o. Krajské riaditeľstvo PZ v Nitre
2. Február 2011
Dodatok č.2 k zmluve o výpožičke č.2010/420, Pomôcka pre nácvik jazdy mostom
2010/420
Doplnená
0,00 € ÚIA Obec Jalovec
2. Február 2011
Dodatok č.2 k zmluve o výpožičke č.2010/415, most k MT 55A, PM 55 úplný
2010/415
Doplnená
0,00 € ÚIA Vojenské lesy a majetky SR
3. Február 2011
Zmluva o dodávke stravy
52/2008
Doplnená
0,00 € Anna Mátéová - HAMA stravovanie Úrad jadrového dozoru SR
4. Február 2011
Zmluva o vydaní a používaní Platobnej karty
84/1-S-362/2011
Doplnená
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s., Bratislava Letecké opravovne Trenčín, a.s.
4. Február 2011
Zmluva na poskytovanie sluzieb "Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov"
Z-5/A/2011
Doplnená
0,00 € Univerzitná nemocnica L. Pasteura, Košice Východoslovenský onkologický ústav a.s.
4. Február 2011
Zámenná zmluva
KRPZ-PO_ZM_169-2-2010_2011
Doplnená
0,00 € Hobby, s.r.o. Krajské riaditeľstvo PZ v Prešove
4. Február 2011
Zmluva na opravu výstražných zariadení
KRPZ-NR_ZM_EO3-O-137_2011_2011
Doplnená
0,00 € VÝŤAHY-Milan Barborík KRPZ Nitra
4. Február 2011
Zmluva na poskytovanie sluzieb "Zabezpečenie stravovania pre pacientov"
Z-5/B/2011
Doplnená
0,00 € Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice Východoslovenský onkologický ústav a.s.
4. Február 2011
Zmluva o dielo
KRPZ-NR_ZM_EO2-A-15_2010_2010
Doplnená
0,00 € Jozef Slíž-JODYGAS Krajské riaditeľstvo PZ v Nitre
4. Február 2011
Zmluva o poskytovaní služieb prepravy ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov na súdnu pitvu
KRPZ_KE_ZM_EO3-14-1-2011_2012
Doplnená
0,00 € AVE- pohrebníctvo s.r.o, ul. Fándlyho č.5, 040 17 Košice - Barca KRPZ-KE
4. Február 2011
Zmluva o poskytovaní služieb prepravy ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov na súdnu pitvu
KRPZ_KE_ZM_EO3-14-2-2011_2012
Doplnená
0,00 € Pohrebná služba - Rastislav Findura, s.r.o., Ul. Slovenská č.8, 052 01 Spišská Nová Ves KRPZ-KE
4. Február 2011
Zmluva o poskytovaní služieb prepravy ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov na súdnu pitvu
KRPZ_KE_ZM_EO3-14-3-2011_2012
Doplnená
0,00 € Anna Žaludková, 055 63 Helcmanovce 67 KRPZ-KE
4. Február 2011
Zmluva o poskytovaní služieb prepravy ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov na súdnu pitvu
KRPZ_KE_ZM_EO3-14-4-2011_2012
Doplnená
0,00 € Blažej Szuros Pohrebná služba, Ul. Horešská č.67, 077 01 Kráľovský Chlmec KRPZ-KE
4. Február 2011
Zmluva o poskytovaní služieb prepravy ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov na súdnu
KRPZ_KE_ZM_EO3-14-5-2011_2012
Doplnená
0,00 € ULTIMA TV, spol. s.r.o., ul. Komenského č.73, 075 01 Trebišov KRPZ-KE
4. Február 2011
Dodatok č.7 k Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 5.3.2003
ZM11001500
Doplnená
0,00 € Rozhlas a televízia Slovenska Literárne informačné centrum
8. Február 2011
Zmluva o splátkovom úvere
0057/2011
Doplnená
0,00 € Tatra Banka, a.s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.