Centrálny register zmlúv

Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. Marec 2011
Zmluva č. 22/2011 o podnájme nebytových priestorov
51/2011
Doplnená
0,00 € NsP Sv. Lukáša Galanta, a.s. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
7. Marec 2011
Dodatok č. 2
NFP č. Z2714013017701
Doplnená
0,00 € Za emancipáciu a integráciu Rómov MPSVR SR
7. Marec 2011
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
OPV/TP-MZ/2/2008 Dodatok 2
Doplnená
55 375,12 € Ministerstvo zdravotníctva SR Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
7. Marec 2011
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
OPV/TP-MZ/1/2008 Dodatok 4
Doplnená
1 013 703,05 € Ministerstvo zdravotníctva SR Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
7. Marec 2011
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
076/2009/1.1/OPV/D02
Doplnená
25 969,92 € Stredná odborná škola, Železničná 5, 987 01 Poltár Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
7. Marec 2011
DODATOK Č. 3 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
150/2009/1.1/OPV/D03
Doplnená
0,00 € Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša, Hurbanova 6, 975 18 Banská Bystrica Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
8. Marec 2011
Zmluva o vytvorení a použití diela
18/2011 UD
Doplnená
0,00 € autor Divadlo Nová scéna
7. Marec 2011
Dodatok č. 12 k zmluve o úvere
84/1-S-368/2011
Doplnená
0,00 € Slovenská sporiteľňa a.s. Letecké opravovne Trenčín, a.s.
7. Marec 2011
Kúpna zmluva
6/2011
Doplnená
0,00 € CBA Verex a.s. Detská ozdravovňa Železnô
8. Marec 2011
Zmluva o dodávke prác č. ÚVTOS-4/2011-VH/3/B
ÚVTOS-105-9/11-2011
Doplnená
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce AGROCONTRACT Mikuláš, a.s., IČO: 36521094
8. Marec 2011
Zmluva o dodávke prác č. ÚVTOS-3/2011-VH/3/B
ÚVTOS-105-8/11-2011
Doplnená
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce AgroContract mliečna farma, a.s., IČO: 36537071
8. Marec 2011
Dodatok č. 11 k Zmluve o praktickej výučbe zo dňa 12.9.2005
7/2011/TnUAD
Doplnená
0,00 € Nemocnica s poliklinikou Nové Mesto nad Váhom Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
8. Marec 2011
Zmluva o pripojení - zelené číslo
BA-37430/2011
Doplnená
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Sociálna poisťovňa, ústredie
8. Marec 2011
Dodatok č. 1
č. Z2711023050301
Doplnená
0,00 € Automotive Group SK, s.r.o. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
8. Marec 2011
Dodatok č. 2
č. Z2711023050501
Doplnená
0,00 € Ladislav Kuľka – VK & spol Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
8. Marec 2011
Dodatok č. 1
č. Z2711023054901
Doplnená
0,00 € PANAX F.C.S., spol. s r.o. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
8. Marec 2011
Dodatok č. 1
č. Z2711023035601
Doplnená
0,00 € SCHOTT, s.r.o. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
8. Marec 2011
Dodatok č. 1
č. z2711023029501
Doplnená
0,00 € IMI SPED spol. s r.o Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
8. Marec 2011
Dodatok č. 1
č. z2711023028701
Doplnená
0,00 € Slovak Telekom, a.s Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
31. Júl 2012
Zmluva o dodávke médií a poskytovaní služieb
z 31.3.2010
Doplnená
0,00 € LINE-ar s.r.o., Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou Krajský úrad životného prostredia v Prešove