Centrálny register zmlúv

Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. Marec 2011
Dodatok č. 1
č. Z2714013007501
Doplnená
0,00 € Slovenská asociácia procesného riadenia Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
9. Marec 2011
dodatok č. 1
č. Z2714013018201
Doplnená
0,00 € Informačné centrum mladých Banská Štiavnica Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
9. Marec 2011
Dodatok č. 1
č. Z2714013016601
Doplnená
0,00 € Európska rómska pracovná agentúra - ERPA Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
9. Marec 2011
Zmluva o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku
1/2011/KPZ
Doplnená
0,00 € V-Elektra Slovakia, s.r.o. Slovenská národná knižnica
10. Marec 2011
Zmluva o využití prostriedkov sociálneho fondu
ÚVTOSaÚVV-2-1/11-2011
Doplnená
0,00 € ZO OZ ZVJS v ÚVTOS a ÚVV Ilava ÚVTOS a ÚVV Ilava
10. Marec 2011
Kúpna zmluva č.1/711/2011
Kúpna zmluva č.1/711/2011
Doplnená
35 880,00 € Ing.Štefan Vosátko- ACKER Slovenská technická univerzita v Bratislave
10. Marec 2011
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
027/2009/2.2/OPVaV/D04
Doplnená
0,00 € Prešovská univerzita v Prešove Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ
10. Marec 2011
Zmluva o pripojení
OBU-KN_ZM_OEO-2011-00046-6_2011
Doplnená
0,00 € Slovak Telecom a.s. OBU-KN
10. Marec 2011
nájomná zmluva
NZ/11/2011
Doplnená
0,00 € Juraj Luchava Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
10. Marec 2011
Zmluva o pripojení
SITB_ZM_A5487264_2011
Doplnená
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Ministerstvo vnútra SR
10. Marec 2011
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
008/2009/4.1/OPV/D03
Doplnená
0,00 € Súkromné gymnázium Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ
10. Marec 2011
Dodatok č.4 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
038/2009/2.1/OPVaV/D04
Doplnená
2 603 768,45 € Univerzita Komenského v Bratislave Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ
10. Marec 2011
Zmluva o poskytovaní služieb
016/2011/SZ
Doplnená
0,00 € Správa zariadení ÚV SR Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
10. Marec 2011
Zmluva o poskytovaní služieb č. 3/2011/FN
3/2011/FN
Doplnená
0,00 € ENDOPED AM s.r.o. Fakultná nemocnica Nitra
10. Marec 2011
Dodatok č. 1
č. Z2711023041301
Doplnená
0,00 € SALMOTHERM - Invest, s.r.o. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
10. Marec 2011
Dodatok č. 2
č. Z2711023021101
Doplnená
0,00 € SYNERGY TRADE, a.s. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
10. Marec 2011
Dodatok č. 3
č. Z2711023038901
Doplnená
0,00 € Remeslo strojal, s.r.o. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
10. Marec 2011
Dodatok č. 3
č. Z2711023038701
Doplnená
0,00 € Remeslo stav, s.r.o. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
10. Marec 2011
Dodatok č. 4
č. Z2714013004301
Doplnená
0,00 € Odborný liečebný ústav psychiatrický, n. o. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
10. Marec 2011
Dodatok č. 1
č. Z2711023052101
Doplnená
0,00 € KOLIBA – VT s.r.o. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR