Centrálny register zmlúv

Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. Marec 2011
Dodatok č. 1
č. Z2711023034101
Doplnená
0,00 € Jozef Lopuch – Club hotel Olympia Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
10. Marec 2011
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
029/2010/1.1/OPV/D02
Doplnená
0,00 € Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ
10. Marec 2011
Dodatok č. 2
č. Z2711023027201
Doplnená
0,00 € IGLASS, spol.s.r.o Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
10. Marec 2011
Dodatok č. 2
č. Z2711023036201
Doplnená
0,00 € HVT, s.r.o. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
10. Marec 2011
Dodatok č. 1
č. Z2711023049601
Doplnená
0,00 € GOLF PARK RAJEC, a.s. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
11. Marec 2011
Dodatok č.3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
027/2009/4.1/OPVaV/D03
Doplnená
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ
10. Marec 2011
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo
D01/2011
Doplnená
0,00 € PosAm, spol. s.r.o. Národné centrum zdravotníckych informácií, Bratislava
10. Marec 2011
Zmluva o odobratí a prevzatí neupotrebiteľného hnuteľného majetku za účelom jeho likvidácie a zhodnotenia
2011/842
Doplnená
0,00 € MSM Martin, s.r.o. ÚIA
11. Marec 2011
Kolektívna zmluva UVTOS Ružomberok 2011 - príslušníci
ÚVTOS 26/11-2011
Doplnená
0,00 € Základná organizácia Odborového zväzu Zboru väzenskej a justičnej stráže pri Ústave na výkon väzby v Bratislave ÚVTOS Ružomberok
11. Marec 2011
Kolektívna zmluva UVTOS Ružomberok 2011 - zamestnanci
ÚVTOS 27/11-2011
Doplnená
0,00 € Základná organizácia odborového zväzu ÚVTOS Ružomberok
11. Marec 2011
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode na dodanie tovaru
1/161/2008
Doplnená
0,00 € mobilis manipulačná technika s.r.o. Slovenská pošta, a. s.
11. Marec 2011
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode
1/12265/2007
Doplnená
0,00 € FaxCopy a. s. Slovenská pošta, a. s.
11. Marec 2011
Komisionárska zmluva
SNM-HM-INÉ-2011/198
Doplnená
0,00 € Východoslovenské múzeum v Košiciach Slovenské národné múzeum
11. Marec 2011
Dodatok č. 1 k Zmluve o operatívnom prenájme
1/11542/2007
Doplnená
0,00 € FaxCopy a. s. Slovenská pošta, a. s.
11. Marec 2011
ZMLUVA O DIELO
ÚVVaÚVTOS 1-6/34-2011
Doplnená
0,00 € ÚVVaÚVTOS Košice SEZ Krompachy a.s.
11. Marec 2011
Dodatok č.3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
012/2009/4.2/OPVaV/D03
Doplnená
0,00 € Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ
11. Marec 2011
Zmluva o dodávke prác č. ÚVTOS-8/2011-VH/3/B
ÚVTOS-105-13/11-2011
Doplnená
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce BEŠANTBO, s.r.o., IČO: 36536172
11. Marec 2011
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. 1796/2009 na dodávku kancelárskych potrieb
1/1796/2009
Doplnená
0,00 € Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. ŠEVT a.s. Slovenská pošta, a. s.
11. Marec 2011
Dodatok č. 1/2011 k zmluve o dodávke surového ovčieho mlieka uzatvorenej dňa 23.2.2010
8/2011/CVŽV
Doplnená
0,00 € Agrofarma, spol. s r.o. Červený Kameň Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra
11. Marec 2011
NZ/12/2011
NZ/12/2011
Doplnená
0,00 € Mgr. Katarína Svrčeková Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.