Centrálny register zmlúv

Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Marec 2011
Dodatok č. 1
č. Z2711023055001
Doplnená
0,00 € EVPÚ a.s. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
14. Marec 2011
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve uzatvorenej dňa 9.11.2009
95/2011/801
Doplnená
0,00 € Základná škola, Pionierska 95, 013 13 Rajecké Teplice Štátny pedagogický ústav
14. Marec 2011
Zmluva o spolupráci pri organizácii koncertu The Duke Ellington Orchestra
023/SO/2011
Doplnená
3 313,00 € CFCZ s.r.o. Slovenské národné divadlo
14. Marec 2011
Zmluva o pripojení
A5445449
Doplnená
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana, Prešov
14. Marec 2011
Kolektívna zmluva pre zamestnancov ObÚ Liptovský Mikuláš
OBU-LM_ZM_A-2011-000621_2011
Doplnená
0,00 € Základná organizácia SLOVES pri ObÚ Liptovský Mikuláš Obvodný úrad Liptovský Mikuláš
14. Marec 2011
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
183/2009/1.1/OPV/D04
Doplnená
0,00 € Mesto Hurbanovo Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ
14. Marec 2011
zmluva o praktickej výučbe
5-2011
Doplnená
0,00 € Univerzitná nemocnica Bratislava Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava
14. Marec 2011
Zmluva o pripojení
A5445519
Doplnená
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana, Prešov
14. Marec 2011
dodatok č. 4 k zmluve č. 112/2008
dodatok č. 4 k zmluve č.112/2008
Doplnená
0,00 € Základná odborová organizácia pri SZU Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava
14. Marec 2011
Zmluva o službách
Biometric
Doplnená
0,00 € BIOMETRIC spol. s r.o. Štátny fond rozvoja bývania
14. Marec 2011
Dohoda o poskytovaní služieb
KRPZ-NR-ZM_EO2-A-2011-63_2011_2011
Doplnená
0,00 € Zlatý Ónyx Levice, spol. s r.o. Železničná polícia
14. Marec 2011
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného prostriedku
087/2009/1.1/OPV/D03
Doplnená
0,00 € Obec Bežovce Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ
14. Marec 2011
Zmluva o výpožičke
KRPZ-BB_ZM_048-2011_2011
Doplnená
0,00 € Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici Inštitút pre verejnú správu
14. Marec 2011
Zmluva o pripojení
A5513821
Doplnená
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana, Prešov
14. Marec 2011
Dodatok č. 2
č. Z2711023038001
Doplnená
0,00 € TESGAL – Holzapfel, s.r.o. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
14. Marec 2011
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP
004/2010/1.1/OPV/D01
Doplnená
206 676,75 € Žilinský samosprávny kraj Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ
14. Marec 2011
Dodatok č. 2
č. Z2711023054201
Doplnená
0,00 € Q100, s.r.o. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
14. Marec 2011
Dodatok č. 2
č. Z2711023038101
Doplnená
0,00 € KTL ZM, a.s. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
14. Marec 2011
Dodatok č. 1
č. Z2711023018701
Doplnená
0,00 € FOUR DESIGN FACTORY s.r.o. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
14. Marec 2011
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
036/2010/1.1/OPV/D02
Doplnená
0,00 € Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Prešove Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ