Centrálny register zmlúv

Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. Marec 2011
Dodatok č. 3
č. Z2711023038201
Doplnená
0,00 € BOST SK, a.s. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
14. Marec 2011
Dodatok č.7 k Zmluve o poskynutí nenávratného finančného príspevku
230/2009/1.1/OPV/D07
Doplnená
0,00 € Gymnázium Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ
14. Marec 2011
Údržba a servis výťahov
100/2011
Doplnená
0,00 € Schindler výťahy a eskalátory a.s. Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny Košice
14. Marec 2011
Dodatok č. 1 k zmluve č. 10/2010 o nájme nebytových priestorov
Dodatok č. 1 k zmluve č. 10/2010
Doplnená
0,00 € Technická univerzita v Košiciach Študentská rada Jedlíkova 13, občianske združenie
14. Marec 2011
Dodatok č. 1 k zmluve č. 7/2010 o nájme nebytových priestorov
Dodatok č. 1 k zmluve č. 7/2010
Doplnená
0,00 € Technická univerzita v Košiciach Študentská rada Fakulty BERG, Stavebnej fakulty a Hutníckej fakulty TU v KE pri ŠD Jedlíkova 5, občianske združenie
15. Marec 2011
Dohoda o dodávke vody
KRPZ-NR_ZM_EO2-A-2008-487_2011_2011
Doplnená
0,00 € Stredné odborné učilište stavebné Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
15. Marec 2011
Dodatok č. 1
č. Z2711023057201
Doplnená
0,00 € LUTO s.r.o. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
15. Marec 2011
Dodatok č. 3
č. Z2711023031001
Doplnená
0,00 € ZLATNER, spol. s r.o. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
15. Marec 2011
Zmluva o poskytovaní služby STN-online
12/2011
Doplnená
0,00 € Slovenský ústav technickej normalizácie STRABAG s.r.o.
15. Marec 2011
Zmluva č. 21/2011 o poskytovaní zdravotníckych služieb
5/11
Doplnená
0,00 € HPL spol. s r. o. Národná transfúzna služba SR
15. Marec 2011
Zmluva o združenej dodávke elektriny
SOŠP-EO-54/2011 ( 13 R51 2010 )
Doplnená
0,00 € ZSE Energia,a.s. Stredná odborná škola Policajného zboru Pezinok
15. Marec 2011
Zmluva o dodávke plynu
9104210529
Doplnená
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
15. Marec 2011
zmluva o dodávke plynu
9104211853
Doplnená
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
15. Marec 2011
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní stravovania pre zamestnancov SP, a. s. v prevádzke Thurzova 1, Košice
224162006
Doplnená
0,00 € GASTROMILA spol. s r. o. Slovenská pošta, a. s.
15. Marec 2011
Zmluva o nájme lekárskeho prístroja
Z-116/2011
Doplnená
0,00 € Sysmex Slovakia s r.o. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
15. Marec 2011
Dodatok č. 6 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
171/2009/1.1/OPV/D06
Doplnená
0,00 € Základná škola s materskou školou Šarišské Michaľany Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ
15. Marec 2011
Obchodná zmluva na servis
50/2011
Doplnená
0,00 € Roche Slovensko, s.r.o. Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Bratislava
15. Marec 2011
Chlieb konzumný tmavý 1000 g
1-2/32-2011-PO
Doplnená
0,00 € Pekáreň Pod hájom, s.r.o. Ústav na výkon väzby Prešov
15. Marec 2011
Dodatok č.2/2011 k zmluve o dodávke plynu
SOŠP-EO-53/2011
Doplnená
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel,a.s. Stredná odborná škola Policajného zboru Pezinok
15. Marec 2011
Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
005/2010/1.1/OPV/D01
Doplnená
0,00 € Spojená škola Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ