Centrálny register zmlúv

Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Marec 2011
Zmluva o spolupráci
SNM-HM-ZOS-2011/221
Doplnená
0,00 € Mestský ústav ochrany pamiatok Bratislava Slovenské národné múzeum
16. Marec 2011
Dodatok č. 6 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
056/2009/1.1./OPV/D06
Doplnená
0,00 € Evanjelická základná škola Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ
16. Marec 2011
Finančná zmluva
47/2011/OSpMSP
Doplnená
0,00 € BIC Bratislava, spol. s r.o. Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania
17. Marec 2011
Zmluva o dielo
KRPZ-NR_ZM_A-2010-125_2011_2011
Doplnená
0,00 € Miroslav Šamaj- Servis plynových spotrebičov Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
17. Marec 2011
Zmluva na použitie operátu ŠMD
15-24-2170/2011
Doplnená
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Úrad vlády Slovenskej republiky
17. Marec 2011
Zmluva o poskytovaní záväzného financovania
0235/2011
Doplnená
0,00 € ING Bank N.V., pobočka zahraničnej banky Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
17. Marec 2011
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
039/2010/5.1/OPVaV/D01
Doplnená
5 599 092,53 € Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ
17. Marec 2011
ZMLUVA O DIELO č.ÚVV-2-17/34-2011 uzatvorena podľa ustanovenia§536 a §565 Obchodného zákonníka
ÚVV 2-17/34-2011
Doplnená
0,00 € ÚVV Prešov MK ILLUMINATION PRODUCTION, s.r.o.
17. Marec 2011
ZMLUVA O DIELO č.ÚVV-3-06/34-2011 uzatvorena podľa ustanovenia§631a§643 Občianskeho zákonníka
ÚVV-3-06/34-2011
Doplnená
0,00 € ÚVV Prešov Rudolf Mikolaj
17. Marec 2011
ZMLUVA O DIELO č.ÚVV-2-09/34-2011 uzatvorena podľa ustanovenia§536 a §565 Obchodného zákonníka
ÚVV 2-09/34-2011
Doplnená
0,00 € ÚVV Prešov Mart-SK, s.r.o.
17. Marec 2011
Dodatok č. 3 k Zasielateľskej zmluve č. 700/2008
3/700/2008
Doplnená
0,00 € SUNDL s.r.o. Slovenská pošta, a. s.
7. September 2011
Zmluva o dielo
07/2011
Doplnená
0,00 € Prolink s.r.o Detská ozdravovňa Železnô, Part.Ľupča
17. Marec 2011
Rámcová dohoda na dodávku kníh
ZML 16/2011 RE
Doplnená
0,00 € Literatura s.r.o. Katolícka univerzita v Ružomberku
17. Marec 2011
Rámcová dohoda na poskytnutie služieb - služby súvisiace s tlačou
ZML 17/2011 RE
Doplnená
0,00 € Literatura s.r.o. Katolícka univerzita v Ružomberku
17. Marec 2011
Rámcová dohoda na poskytnutie služieb - sadzba
ZML 14/2011 RE
Doplnená
0,00 € Michal Vaško - VYDAVATEĽSTVO Katolícka univerzita v Ružomberku
17. Marec 2011
Rámcová dohoda na poskytnutie služieb - grafické návrhy
ZML 13/2011 RE
Doplnená
0,00 € Michal Vaško - VYDAVATEĽSTVO Katolícka univerzita v Ružomberku
17. Marec 2011
Rámcová dohoda na poskytnutie služieb - tlačiarenske služby
ZML 12/2011 RE
Doplnená
0,00 € Michal Vaško - VYDAVATEĽSTVO Katolícka univerzita v Ružomberku
17. Marec 2011
Rámcová dohoda na poskytnutie služieb - knihárenské služby a apretácia
ZML 11/2011 RE
Doplnená
0,00 € Michal Vaško - VYDAVATEĽSTVO Katolícka univerzita v Ružomberku
17. Marec 2011
ZMLUVA O DIELO č.ÚVV-2-16/34-2011 uzatvorena podľa ustanovenia§536 a §565 Obchodného zákonníka
ÚVV 2-16/34-2011
Doplnená
0,00 € ÚVV Prešov BUKOCEL, a.s.
17. Marec 2011
Dodatok č. 2
č. 2711023027001
Doplnená
0,00 € Poradca podnikateľa spol., s r.o. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR